Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA: K.Šadurskim nav pietiekama izpratne par sociālo dialogu

Trešdiena 16/05/2018

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) 2018.gada 16.maija Padomes sēdē jau kārtējo reizi piedalīties bija aicināts izglītības un zinātnes ministrs K.Šadurskis, bet kā visas iepriekšējās reizes arī šoreiz ministrs nolēma neierasties, bet deleģēt piedalīties Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) ierēdņus. Izglītības un zinātnes ministrs kopš 2016.gada novembra nav atsaucies jau uz 7 aicinājumiem apmeklēt LIZDA Padomes un Valdes sēdes.

LIZDA jau atkārtoti bija aicinājusi IZM ministru uz LIZDA Padomes sēdi, lai aktualizētu jautājumus par: pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku, pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtības īstenošanu, grozījumiem normatīvajos aktos jaunajā 2018./19. mācību gadā, Valdības rīcības plāna un IZM noslēgtās vienošanās par sadarbību ar LIZDA izpildi, IZM plānotajiem prioritārajiem pasākumiem 2019. gada valsta budžetā u.c.

LIZDA uzskata, ka IZM ministrs klaji neievēro 2016.gada 16.martrā ar arodbiedrību noslēgto  vienošanos par sadarbību. Vienošanās tika noslēgta, lai sekmētu izglītības un zinātnes nozares attīstību, sociālo dialogu, demokrātiju un nodrošinātu izglītības un zinātnes nozares strādājošo darba un sociāli ekonomisko tiesību un interešu aizstāvību.

LIZDA uzskata, ka šis ierobežotais sociālā dialogs starp arodbiedrību un IZM daļēji ir arī iemesls, kādēļ 2018.gada 20.aprīlī starptautiskā organizācija CIVICUS paziņoja, ka tā samazina Latvijas demokrātijas novērtējumu no atvērtas demokrātijas uz ierobežotu.

LIZDA Padome, ņemot vērā augstākminēto situāciju, pieņēma sekojošus lēmumus:

1)     Aicināt sasaukt Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdi, ar lūgumu izskatīt IZM ministra darba metodes un izveidojošos situāciju nozarē, kad ministrs klaji ignorē nozares lielāko arodbiedrību un demonstratīvi neieveido sociālo dialogu ar saviem sociālajiem partneriem.

2)     Vērsties pie partijas “Vienotība” vadības ar lūgumu pēc skaidrojuma, kādēļ viņu deleģētais IZM ministrs nepilda parakstīto vienošanos par sadarbību ar LIZDA un klaji ignorē sociālo dialogu ar sociālajiem partneriem.  Tikšanās laikā noskaidrojot vai tā ir politiskās partijas neizpratne par sociālo dialoga nozīmi un kopdarbu ar sociālo partneri, vai uzskatāma tikai deleģēta nozares ministra K.Šadurska neizpratni.