Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA Padome lemj par parakstu vākšanu, kā arī masveidīgu vēstuļu sūtīšanas akciju

Trešdiena 16/05/2018

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) 2018.gada 16.maija Padomes sēdē jau kārtējo reizi piedalīties bija aicināts izglītības un zinātnes ministrs K.Šadurskis, bet kā visas iepriekšējās reizes arī šoreiz ministrs nolēma neierasties, bet deleģēt piedalīties Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) ierēdņus. Padomes sēdē tika izskatīti vairāki aktuālie jautājumi nozarē, tostarp 2015.gada 23.maijā notikušā LIZDA VI kongresā apstiprināto rezolūciju izpildes gaita - “Par pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas nodrošināšanu no valsts budžeta” un “Par izdienas pensijām pedagogiem”. LIZDA un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība 2018.gada aprīlī nosūtīja vēstuli Ministru prezidentam, Izglītības un zinātnes ministram un Finanšu ministrei ar lūgumu rast iespēju tikties, bet vēl joprojām atbilde nav saņemta un tikšanās par šiem aktuālajiem jautājumiem nav notikusi.

LIZDA Padome, ņemot vērā augstākminēto situāciju, pieņēma sekojošus lēmumus:

1)      rīkot masveidīgu vēstuļu kampaņu valsts augstākajām amatpersonām ar mērķi panākt pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas pakāpenisku nodrošināšanu no valsts budžeta un izdienas pensiju nodrošināšanu speciālās izglītības, sporta un pirmsskolas izglītības pedagogiem;

2)      rīkot parakstu vākšanas kampaņu un nosūtīt vēstules Saeimai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Finanšu ministrijai, kā arī informācijai - Latvijas Pašvaldību savienībai, Latvijas Lielo pilsētu asociācijai un LR Tiesībsargam, pieprasot budžetā finansējumu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas daļējai nodrošināšanai no valsts budžeta un grozīt MK noteikumus Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”;

3)      rīkot parakstu vākšanas kampaņu un nosūtīt vēstules Saeimai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Finanšu ministrijai, Veselības ministrijai un vecāku organizācijām, pieprasot budžetā finansējumu izdienas pensiju nodrošināšanai speciālās izglītības, sporta un pirmsskolas izglītības pedagogiem.

 

LIZDA izstrādās kampaņas materiālus un paraugvēstuli, tādejādi aicinot visus arodbiedrības biedrus un sabiedrību iesaistīties, lai risinātu nozares aktuālās problēmas!