Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Sveicam LIZDA biedru pulkā divas jaunas pirmorganizācijas

Piektdiena 18/05/2018

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Valde 2018.gada 16.maijā ir reģistrējusi divas jaunas pirmorganizācijas:

23.03.2018. - Tārgales pamatskola (Ventspils novada AO);

08.05.2018. -  Stopiņu novada Domes pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte” (Pierīgas novadu AO).

 

Sveicam LIZDA biedru pulkā un novēlam panākumiem bagātu jaunā darba cēlienu!