Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA tiekas ar Saeimas priekšsēdētāju I.Mūrnieci, lai pārrunātu politiķu rīcību un parakstīto vienošanos pildīšanu

Otrdiena 19/06/2018

Pirmdien, 2018.gada 18.jūnijā notika Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) priekšsēdētājas I.Vanagas, LIZDA Padomes pārstāvju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) priekšsēdētāja E.Baldzēna un Saeimas priekšsēdētājas I.Mūrnieces tikšanās. Tās laikā tika apspriesta politiķu un arodbiedrības nepietiekamais dialogs un uzsākto kampaņu gaita. LIZDA parakstu vākšanas un vēstuļu sūtīšanas kampaņu mērķis ir panākt visu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas pakāpenisku nodrošināšanu no valsts budžeta, kā arī “Speciālās izglītības skolotāju, sporta skolotāju un pirmsskolas skolotāju izdienas pensiju likuma” pieņemšanu. LIZDA vēstuļu un parakstu vākšanas kampaņas tika rīkotas, lai panāktu, ka valsts amatpersonas ieklausās, sadzird un rīkojas un beidzot tiktu izpildīti pirms 12. Saeimas vēlēšanām parakstītajās vienošanās iekļautie punkti par turpmāko sadarbību.

I.Mūrniece tiekoties ar arodbiedrības pārstāvjiem un klātienē uzklausot argumentus par kampaņas organizēšanas gaitu, atzina ka politikas veidotājiem ir jāuzlabo dialogs ar nozares pārstāvjiem, kā arī ir jānodrošina problēmjautājumu risināšana tos izskatot  Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. I.Mūrniece ir pirmā no politiķiem, kas ir atsaukusies LIZDA aicinājumam sēsties pie sarunu galda, lai risinātu kampaņas ietvaros aktualizētos jautājumus.

Tikšanās reizē ar Saeimas priekšsēdētāju piedalījās: LIZDA priekšsēdētāja – I.Vanaga, LBAS priekšsēdētājs E.Baldzēns, LIZDA Jēkabpils starpnovadu arodorganizācijas priekšsēdētāja I.Ermansone un Rīgas pilsētas arodorganizācijas priekšsēdētāja L.Semjonova.