Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA kampaņā - Vienaldzība izmaksā vairāk nekā izglītība! – savākti 42 549 paraksti

Trešdiena 20/06/2018

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) rīkotajai parakstu vākšanas kampaņai, kas tika organizēta izglītības iestādēs visā Latvijā, lai panāktu, ka valsts amatpersonas ieklausās, sadzird un rīkojas, kopumā ir atsaukušies 42 549 parakstītāji! Kampaņas mērķis ir panākt visu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas pakāpenisku nodrošināšanu no valsts budžeta, kā arī “Speciālās izglītības skolotāju, sporta skolotāju un pirmsskolas skolotāju izdienas pensiju likuma” pieņemšanu.

Parakstu vākšanas kampaņā savāktie paraksti 2018.gada 20.jūnijā tika iesniegti Saeimas priekšsēdētājai I.Mūrniecei un Ministru prezidentam M.Kučinskim.

LIZDA no amatpersonām sagaida aktīvu rīcību, lai risinātu kampaņā aktualizētos jautājumus par ko ir parakstījušies 42 549 izglītības iestādēs strādājošie, skolnieku vecāki un atbalstītāji.

Paldies visiem iesaistītajiem par atsaucību!