Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA iestājas par valsts budžeta finansējuma palielināšanu zinātnei un zinātnē nodarbināto atalgojuma paaugstināšanu

Ceturtdiena 21/06/2018

Lai veicinātu Latvijas augstākās izglītības un zinātnes attīstību, popularizēšanu un atpazīstamību, Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) līdzīgi kā citas ar augstāko izglītību un zinātni saistītās institūcijas, aicina 2019. gadu valstī noteikt par nacionālo zinātnes un augstākās izglītības simtgades gadu. LIZDA 2018. gada 20. jūnijā ir nosūtījusi vēstuli visiem Saeimas deputātiem, kurā norādījusi ka tas nepieciešams, lai nozari izvestu no atpalicības stāvokļa zemā valsts budžeta finansējuma ziņā.

LIZDA, tiekoties ar saviem biedriem – zinātniekiem, kuri pārstāv valsts zinātniskās institūcijas, atkārtoti aktualizē nepieciešamību palielināt zinātnes finansējumu. LIZDA pievienojas 2018. gada 12. jūnija Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Senāta lēmumā paustajam – “Latvijas zinātne un augstākā izglītība tika upurēta neatliekamu mērķu vārdā ekonomiskās krīzes laikā. Tagad, kad Latvijas valsts ir atgriezusies uz ekonomiskās izaugsmes ceļa, aicinām likumdošanas un izpildvaru parādīt politisko gribu un ar reālām darbībām atzīt pētniecības un inovāciju izšķirīgo lomu Latvijas nācijas un valsts ilgtspējīgā attīstībā....”.

LIZDA atkārtoti vērš uzmanību, ka nepieciešams palielināt zinātnes finansējumu atbilstoši Zinātniskās darbības likuma 33. pantā noteiktajam: “Ministru kabinets, iesniedzot Saeimai gadskārtējo likumu par valsts budžetu, paredz ikgadēju finansējuma pieaugumu zinātniskajai darbībai ne mazāku par 0,15 procentiem no iekšzemes kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējums zinātniskajai darbībai sasniedz vismaz 1% no iekšzemes kopprodukta.” Pētniecības un attīstības ieguldījumi pēdējos gados sasniedz tikai 0,4% no IKP. 2018. gadā zinātnes bāzes finansējums nodrošināts tikai 55% apmērā (25 milj. eiro). Lai zinātnes bāzes finansējumu nodrošinātu pilnā apmērā, 2019. gadā nepieciešami papildus 25 milj. eiro (IZM, Par finansējumu augstākajai izglītībai un zinātnei, 2018).

Zinātnē nodarbinātie Latvijā ilgstoši nesaņem adekvātu atalgojumu. Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem, 2017. gadā mēneša vidējā bruto darba samaksa valstī par pilnas slodzes darbu bija 926 eiro. Salīdzinot ar 2016. gadu, vidējā alga valstī palielinājusies par 67 eiro jeb 7,9 %, un tā pieaug visās jomās. Vidējās bruto darba algas pieaugums, sasniedzot 1000 eiro, tiek prognozēts arī 2019. gadā (EM, Tautsaimniecības nozaru un darba tirgus attīstības tendences, 2018). Tai pašā laikā LIZDA biedru rindās ir zinātnes darbinieki, kuru atalgojums no bāzes finansējuma nepārsniedz 220 eiro mēnesī. Neadekvāti zemo atalgojumu veicina arī zinātnieku sadrumstalotās un nepilnīgās darba slodzes - tikai 20% zinātnieku strādā pilnu slodzi zinātnē, vidējais zinātnieks nodarbināts 0,4 slodzē (IZM, Par finansējumu augstākajai izglītībai un zinātnei, 2018). Tai pašā laikā, zinātniskajos institūtos raksturīga situācija, ka samazinot zinātnē nodarbināto darba slodzi, veicamo pienākumu apjoms nesamazinās.

LIZDA uzskata, ka neadekvāti zemais atalgojums zinātnē nodarbinātajiem ir necieņas apliecinājums profesionāļiem, kuru zināšanas un pieredze balstīta gadiem ilgās studijās un pētniecībā, un, kuru ieguldījums ir stratēģiski svarīgs gan Latvijas cilvēkresursu, gan ekonomikas ilgtspējīgai attīstībai. LIZDA uzsver nepieciešamību pildīt likuma normu par finansējuma nodrošinājumu, lai zinātnē nodarbinātie saņemtu cilvēka cienīgu atalgojumu, un, lai beidzoties ES struktūrfondu finansējumam 2020. gadā, Latvijas pētniecība netiktu pakļauta kārtējam krīzes un lejupslīdes riskam. Zinātnes finansējuma palielināšana no valsts budžeta uzsvērta arī vairākos pēdējā laika vietējos un ārvalstu pētījumos (Pasaules Banka, Eiropas komisijas ekspertu pētījums, LR Valsts kontroles ziņojums, u.c.).

LIZDA aicina jautājumu par zinātnes finansējuma palielināšanu izskatīt Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā, Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijā, Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā, kā arī visās Saeimas frakcijās. LIZDA nosūtījusi vēstuli arī Finanšu ministrijai, prioritārajos pasākumos 2019. gada valsts budžetā pieprasot zinātnes finansējuma palielinājumu.