Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   42 549 parakstu panākuši, ka ledus izkustas!

Ceturtdiena 12/07/2018

Pateicoties 42 549 LIZDA biedriem un viņu atbalstītājiem šodien notika LIZDA pārstāvju – priekšsēdētājas Inga Vanagas, Valkas starpnovadu AO priekšsēdētājas Lailas Ozoliņas,  Rīgas pilsētas AO priekšsēdētājas Ligitas Semjonovas, Ogres starpnovadu AO priekšsēdētājas Velgas Kalniņas tikšanās ar Ministru prezidentu Māri Kučinski (ZZS) un 12. Saeimas deputātu A. Mežuli (ZZS).

Tikšanās mērķis bija noskaidrot iespējamos risinājumus par LIZDA kampaņas ietvaros iesniegtajām prasībām, ko parakstīja 42 549 LIZDA biedri un viņu atbalstītāji:

·      pirmsskolas pedagogu nevienlīdzības mazināšanu, pakāpeniski atalgojumu nodrošinot no valsts budžeta;

·      “Speciālās izglītības skolotāju, sporta skolotāju un pirmsskolas skolotāju izdienas pensiju likuma” pieņemšanu.

M.Kučinskis piekrita, ka no valsts budžeta pakāpeniski būtu jānodrošina pirmsskolas pedagogu atalgojums, un apņēmās to izrunāt ar koalīcijas partneriem, lai nepieciešamais finansējums tiktu nodrošināts no 01.01.2019. Abas puses vienojās, ka līdz LIZDA Padomei 15.08.2018. jānoskaidro, kādi normatīvie akti jāgroza, lai pedagogi gūtu pārliecību par solītā pildīšanu.

Par “Speciālās izglītības skolotāju, sporta skolotāju un pirmsskolas skolotāju izdienas pensiju likuma” pieņemšanu LIZDA un Ministru prezidenta domas dalījās. M.Kučinskis nepiekrīt tālākai likumprojekta virzībai, jo esot jāizanalizē visas izdienas pensijas, ņemot vērā Valsts Kontroles ziņojumu. Kā kompromisa risinājums tika apspriests – jau spēkā esošā sociālās atbalsta programmas pedagogiem, kuri zaudē darbu skolu reorganizēšanas rezultātā, izmantošana arī šo pedagogu (speciālās izglītības iestāžu, pirmsskolas un sporta) atbalstam.

LIZDA izsaka pateicību par tikšanos Ministru prezidentam M.Kučinskim un par tikšanās organizēšanu ZZS pārstāvjiem - A.Mežulim un Č.Batņam.