Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Par LIZDA vēstuļu un parakstu vākšanas kampaņā sasniegtajiem rezulātiem

Ceturtdiena 02/08/2018

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) izsaka pateicību ikvienam, kas atbalstīja un piedalījās LIZDA rīkotajās vēstuļu un parakstu vākšanas kampaņās par pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas pakāpenisku nodrošināšanu no valsts budžeta un “Speciālās izglītības skolotāju, sporta skolotāju un pirmsskolas skolotāju izdienas pensiju likuma” pieņemšanu. Kampaņas ietvaros kopā mēs savācām 42 549 parakstus, kas 2018.gada 20.jūnijā tika iesniegti Saeimas priekšsēdētājai I.Mūrniecei un Ministru prezidentam M. Kučinskim.

2018.gada 18.jūnijā LIZDA pārstāvji kopā ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāju E. Baldzēnu tikās ar Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāju I. Mūrnieci un viņas biroja pārstāvjiem, lai pārrunātu LIZDA rīkoto kampaņu prasību risināšanu. Saeimas priekšsēdētāja I.Mūrniece, tiekoties ar arodbiedrības pārstāvjiem un klātienē uzklausot argumentus par kampaņas organizēšanas gaitu, atzina, ka politikas veidotājiem ir jāuzlabo dialogs ar nozares pārstāvjiem, kā arī ir jānodrošina problēmjautājumu risināšana tos izskatot  Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Atsaucoties uz Saeimas priekšsēdētājas I. Mūrnieces rosinājumu, 2018.gada 19.jūnijā LIZDA vērsās pie Saeimas Izglītības kultūras un zinātnes komisijas ar lūgumu izskatīt jautājumus par pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas pakāpenisku nodrošināšanu no valsts budžeta un izdienas pensiju nodrošināšanu pedagogiem. Saeimas Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs A. Adamovičs š.g. 20.jūnija atbildes vēstulē pauda atbalstu LIZDA aktualizēto jautājumu risināšanai un apliecināja, ka tie tiks iekļauti kādā no komisijas sēžu darba kārtībām.

LIZDA rīkoto kampaņu prasību aktualizēšanas un iespējamo risinājumu apspriešanas nolūkos 2018.gada 25.jūnijā notika LIZDA pārstāvju tikšanās ar LR Saeimas un politiskās partijas “Zaļo un Zemnieku savienība” deputātu Aināru Mežuli un Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja vietnieku sociālajos, izglītības, kultūras un sporta jautājumos Česlavu Batņu. Savukārt 2018.gada 12.jūlijā LIZDA vadība kopā ar Padomes pārstāvjiem tikās ar Ministru prezidentu M. Kučinski, Ministru prezidenta biroja vadītāju Māri Krastiņu un LR Saeimas un politiskās partijas “Zaļo un Zemnieku savienība” deputātu Aināru Mežuli. Tikšanās laikā tika panākts solījums, ka no 2019.gada janvāra tiks rasts finansējums daļējai pirmsskolas pedagogu darba samaksas nodrošināšanai no valsts budžeta, taču netika panākta vienošanās par izdienas pensiju likumprojekta atbalstīšanu. Tika apspriesti alternatīvi risinājumi izdienas pensiju nodrošināšanai, pie kuriem tiks turpināts darbs.

Par kampaņu prasībām esam saņēmuši arī oficiālas atbildes vēstules no Valsts kancelejas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Finanšu ministrijas, ar kurām variet iepazīties zemāk redzamajos linkos.

LIZDA turpinās aktīvi iestāties, lai 42 549 strādājošo prasības, par pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas pakāpenisku nodrošināšanu no valsts budžeta un “Speciālās izglītības skolotāju, sporta skolotāju un pirmsskolas skolotāju izdienas pensiju likuma” pieņemšanu, tiktu apmierinātas.

Divu nedēļu laikā savāktais parakstu daudzums apliecina LIZDA biedru un viņu atbalstītāju spēku, kas apliecina saliedētību un ir ļoti būtiski, lai varētu risināt aktuālos jautājumus un panāktu pozitīvus rezultātus.

 

Aicinām arī turpmāk aktīvi iesaistīties LIZDA rīkotajās aktivitātēs, lai panāktu,  ka valsts amatpersonas IEKLAUSĀS, SADZIRD UN RĪKOJAS!

 

Valsts kancelejas atbildes vēstule

Izglītības un zinātnes ministrijas atbildes vēstule

Finanšu ministrijas atbildes vēstule