Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA Padome pieprasa īstenot pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku

Otrdiena 14/08/2018

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) pieprasa īstenot, 2018. gada 9. janvāra MK sēdē apstiprināto, Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) virzīto pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku (grafiks) laika periodam no 2018. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim. Grafiks paredz pakāpeniski palielināt pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes vispārējā izglītībā, t. sk, pirmsskolā un speciālajā izglītībā, profesionālajā izglītībā, interešu izglītībā, kā arī augstskolās un koledžās. Zemāko mēneša darba algas likmi pedagogiem no pašreizējiem 680 euro plānots celt līdz 710 euro 2018. gada 1. septembrī, līdz 750 euro – 2019. gada septembrī, 790 euro – 2020. gada septembrī, 830 euro – 2021. gada septembrī un 900 euro – 2022. gada septembrī. Grafiks paredz arī augstskolu un koledžu mācībspēku zemākās mēneša darba algas likmes pakāpenisku palielināšanu no 2018. gada līdz 2022. gadam.

2018.gada 14. augustā LIZDA Padome izskatīja arodbiedrības jūnijā rīkoto kampaņu rezultātus, 2014. gadā LIZDA noslēgto vienošanos ar politiskajām partijām 2.2., 2.3., 2.9., 2.14. punktu izpildi un argumentus par Izglītības likuma 53. panta (3) daļas: “Pedagoga mēnešalga par vienu slodzi nav zemāka par Ministru kabineta apstiprināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafikā noteikto mēnešalgu attiecīgajā laikposmā.” īstenošanu, LIZDA Padome lēma par sekojošiem soļiem:

1. pieprasīt līdz 2018. gada 31. augustam tikšanos ar Ministru prezidentu M. Kučinski, finanšu ministri D. R. Ozolu un izglītības un zinātnes ministru K. Šadurski un kopīgu tikšanos ar Saeimas koalīcijas partiju pārstāvjiem, lai pārrunātu Izglītības likuma 53. panta (3) daļas un 2018. gada 9. janvāra Ministru kabineta sēdē apstiprinātā pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildi;

2. ja tikšanās nenotiek, rīkot izglītības un zinātnes darbinieku piketu pie Saeimas ēkas 2018. gada 18. septembrī, plkst. 10.00., izvirzot prasības izpildīt Izglītības likuma 53. panta (3) daļu un 2018. gada 9. janvāra Ministru kabineta sēdē apstiprināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku;

3. izsūtīt vēstuli Latvijas Republikas 12. Saeimas priekšsēdētājai, Saeimas frakcijām un pie tām neatkarīgajiem deputātiem, Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, Latvijas Republikas Valsts kancelejai, Pārresoru koordinācijas centram, Latvijas Republikas Tiesībsargam, Izglītības un zinātnes ministrijai, Finanšu ministrijai, Zemkopības ministrijai, Kultūras ministrijai, Veselības ministrijai, Labklājības ministrijai, Aizsardzības ministrijai un informācijai - Latvijas Pašvaldību savienībai (turpmāk - LPS), Latvijas Lielo pilsētu asociācijai (turpmāk - LLPA), Latvijas izglītības vadītāju asociācijai (turpmāk – LIVA), vecāku organizācijām, kurā pieprasīt izpildīt Izglītības likuma 53. panta (3) daļu un 2018. gada 9. janvāra Ministru kabineta sēdē apstiprināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku;

4. aicināt Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, LIVA, LPS, LLPA, Augstākās izglītības padomi, Rektoru padomi, Latvijas Zinātņu akadēmiju, Latvijas Jauno zinātnieku apvienību, vecāku organizācijas, starptautiskās institūcijas, citu valstu arodbiedrības un citus interesentus atbalstīt LIZDA rīkotā piketa norisi. 

LIZDA pieprasa ievērot spēkā esošos normatīvos aktus un nodrošināt pedagogiem cieņpilnu, konkurētspējīgu atalgojumu salīdzinājumā ar citām intelektuālajām profesijām, kas atbilst pedagogu veiktajam darbam un atbildībai izglītojot un audzinot paaudzi, kas veidos Latvijas nākotni.