Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Par internātskolu pedagogu atlaišanas pabalstu daļēju kompensāciju

Piektdiena 17/08/2018

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) atsaucoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 2018.gada 27.jūlijā saņemto vēstuli Nr. 4-7e/2018/2557 jautājumā par internātskolu pedagogu atlaišanas pabalstu izmaksu, vēlas norādīt, ka ministrijas norāde, ka atlaišanas pabalsts pienāks tikai tiem pedagogiem, kuri internātskolu likvidācijas un reorganizācijas rezultātā darba tiesiskās attiecības neturpina nevienā izglītības iestādē, neatbilst Darba likuma normatīvajam regulējumam.

Darba likuma 112.pants nosaka, ka uzteicot darba līgumu Darba likuma 101.panta pirmās daļas 10.punktā noteiktajā gadījumā, darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam atlaišanas pabalstu apmērā, kas atkarīgs no nostrādātā laika pie attiecīgā darba devēja, t.i. no viena līdz četru mēnešu vidējās izpeļņas apmēram. Darba likums nenosaka, ka gadījumā, kad darbinieks strādā arī pie cita darba devēja, atlaišanas pabalsts nebūtu jāizmaksā, jo darbs tiek izbeigts tikai pamatojoties uz darba devēja uzteikumu.

Mūsuprāt, ministrija būs domājusi par bezdarbnieka pabalsta izmaksu, jo tad, ja darbinieks strādā pie vairākiem darba devējiem, vienas darba vietas zaudēšana nedod tiesības saņemt bezdarbnieka pabalstu, jo par darbinieku tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas no cita darba devēja. 

LIZDA aicina arodbiedrības biedrus aktīvi sekot līdzi, vai darba attiecību pārtraukšanas gadījumā tiek ievēroti attiecīgie Darba likuma panti. Ja ir radušās aizdomas par nekorektu Darba likuma normatīvā regulējuma lietojumu savā darbavietā, aicinām par to informēt arodbiedrību.