Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA paveiktais un risinātie jautājumi 2017./18. mācību gadā, kā arī plānotais jaunajā mācību gadā

Piektdiena 24/08/2018

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir apkopojusi risinātos jautājumus un paveikto 2017./18. mācību gadā:

 

 

 

 

ü  Pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiks;

ü  LIZDA kampaņa “Vienaldzība izmaksā vairāk nekā izglītība!”;

ü  75% avansa maksājums pedagogu atalgojumam;

ü  No 13,5 % uz 14,5% palielināts motivācijas fonda finansējums;

ü  Sociālā atbalsta programma pedagogiem;

ü  Sociālās garantijas pedagogiem Izglītības likumā;

ü  Aicinājums pašvaldībām pagarinātās dienas grupas skolotājiem nepazemināt zemāko mēneša darba algas likmi;

ü  Jaunais mācību saturs no 2020./2021.m.g.;

ü  Obligātās pamatizglītības apguves līdzšinējā vecuma saglabāšana;

ü  Satversmes tiesā prasība par pedagogu profesionālās novērtēšanas kārtību

ü  LIZDA pārstāvjiem- novērotāja statuss skolu akreditācijā;

ü  Skolotāju algu nepubliskošana;

ü  Iestāšanās pret jaunas NVO izveidi, kas sertificētu pedagogus un saņemtu naudu no valsts budžeta;

ü  NTSP par zinātnes un augstākās izglītības jautājumiem;

ü  Augstākās izglītības iestāžu mācībspēku zemākās mēneša darba algas likmes palielinājums no 01.01.2018.;

ü  Darba slodzes sakārtošana augstskolu mācībspēkiem;

ü  Papildus finansējums zinātnei, arī no nozaru ministrijām;

ü  Nodokļu politikas reformas izstrāde;

ü  Nozīmīgākās tikšanās: I.Mūrniece (Saeimas priekšsēdētāja), M.Kučinskis (Ministru prezidents), A.Adamovičs (Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs), Valsts Kontroles pārstāvji, G. Kaminskis (Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs).

Šeit var apskatīties visu prezentāciju par LIZDA paveikto (PDF)