Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA paveiktais un risinātie jautājumi 2017./18. mācību gadā, kā arī plānotais jaunajā mācību gadā

Piektdiena 24/08/2018

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir apkopojusi risinātos jautājumus un paveikto 2017./18. mācību gadā:

 

 

 

 

ü  Pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiks;

ü  LIZDA kampaņa “Vienaldzība izmaksā vairāk nekā izglītība!”;

ü  75% avansa maksājums pedagogu atalgojumam;

ü  No 13,5 % uz 14,5% palielināts motivācijas fonda finansējums;

ü  Sociālā atbalsta programma pedagogiem;

ü  Sociālās garantijas pedagogiem Izglītības likumā;

ü  Aicinājums pašvaldībām pagarinātās dienas grupas skolotājiem nepazemināt zemāko mēneša darba algas likmi;

ü  Jaunais mācību saturs no 2020./2021.m.g.;

ü  Obligātās pamatizglītības apguves līdzšinējā vecuma saglabāšana;

ü  Satversmes tiesā prasība par pedagogu profesionālās novērtēšanas kārtību

ü  LIZDA pārstāvjiem- novērotāja statuss skolu akreditācijā;

ü  Skolotāju algu nepubliskošana;

ü  Iestāšanās pret jaunas NVO izveidi, kas sertificētu pedagogus un saņemtu naudu no valsts budžeta;

ü  NTSP par zinātnes un augstākās izglītības jautājumiem;

ü  Augstākās izglītības iestāžu mācībspēku zemākās mēneša darba algas likmes palielinājums no 01.01.2018.;

ü  Darba slodzes sakārtošana augstskolu mācībspēkiem;

ü  Papildus finansējums zinātnei, arī no nozaru ministrijām;

ü  Nodokļu politikas reformas izstrāde;

ü  Nozīmīgākās tikšanās: I.Mūrniece (Saeimas priekšsēdētāja), M.Kučinskis (Ministru prezidents), A.Adamovičs (Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs), Valsts Kontroles pārstāvji, G. Kaminskis (Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs).

Šeit var apskatīties visu prezentāciju par LIZDA paveikto (PDF)