Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA panāk 50 208 pedagogu algu paaugstināšanu par 30 euro jau ar 1.septembri

Trešdiena 12/09/2018

2018.gada 11.septembra Ministru kabineta (MK) sēdē pēc ilgas un neatlaidīgas Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) cīņas tika apstiprināti grozījumi MK noteikumos Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”. Pieņemtie MK noteikumi paredz, ka no 2018. gada 1. septembra 50 208 vispārējās izglītības, pirmsskolas izglītības, profesionālās izglītības, interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības pedagogu mēneša minimālā alga tiek palielināta no 680 eiro līdz 710 eiro par likmi. Kā ziņots jau iepriekš, arī augstskolās strādājošajiem pedagogiem ar 2019.gada 1.janvāri ir plānots darba samaksas palielinājums par 10% attiecībā pret 2016.gada likmi.  

LIZDA izsaka gandarījumu, ka pēc garām diskusijām MK ir pieņemti atbildīgi lēmumi, lai sāktu pildīt jau 2018.gada 9.janvārī MK apstiprināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku. LIZDA vienlaikus izsaka arī nožēlu par to, ka izglītības un zinātnes darbiniekiem ir nācies pieteikt piketu, lai tiktu pildīts Izglītības likums un MK apstiprinātais pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiks.

Papildus iegūtais finansējums, pedagogu mēneša minimālās algas likmes paaugstināšanai 2018.gadā ir 6,1 milj. euro un 2019.gadā 17,5 milj. euro. MK tika saņemts apstiprinājums, ka nākamais plānotais solis pedagogu minimālā atalgojuma celšanā ir par 40 euro no 2019. gada 1. septembra.

LIZDA izsaka pateicību Izglītības un zinātnes ministrijas, Finanšu ministrijas pārstāvjiem, kā arī Ministru prezidentam M.Kučinskim par konstruktīvo sadarbību un kompromisu meklēšanu, lai realizētu nozarei būtisku lēmumu pieņemšanu.

Paldies visiem 42 549 arodbiedrības biedriem un atbalstītājiem, kas parakstījās LIZDA kampaņā “Vienaldzība izmaksā vairāk nekā izglītība!” Turpināsim būt tikpat vienoti un neatlaidīgi, sasniedzot KOPĪGUS mērķus!

TIKAI KOPĀ MĒS ESAM SPĒKS!

 

 Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"