Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA vienojas ar politisko partiju "No sirds Latvijai" par sadarbību izglītības un zinātnes jautājumu risināšanā

Ceturtdiena 13/09/2018

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ceturtdien, 2018.gada 13.septembrī parakstīja vienošanos ar partiju "No sirds Latvijai" par sadarbību un atbalstu izglītības un zinātnes jautājumu risināšanā 13.Saeimas sasaukumā.

Parakstītais vienošanās protokols kļūs par likumsakarīgu turpinājumu "No sirds Latvijai" un  arodbiedrības līdzšinējai sadarbībai, kas aizsākās 2014.gadā - pirms 12.Saeimas vēlēšanām - ar abu pušu sadarbības vienošanos.

Vienošanās protokolā "No sirds Latvijai" un LIZDA atzīstka katram bērnam un jaunietim jānodrošina visu pakāpju izglītības pieejamība, kas ir stabils pamats un veicinošs faktors mūžizglītības ieguvei un profesionālajai pilnveidei un, uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstībai. Izglītībai jāīsteno jēgpilnas un pārdomātas reformas, kas balstītas zinātniski un ekonomiski pamatotās ilgtermiņa darba tirgus prognozēs, lai sekmētu valsts ilgtspējīgu attīstību. Darba samaksas sakārtošana izglītībā un zinātnē no valsts un pašvaldību budžeta jārisina konsekventi, lai vienādas izglītības un profesionālās kvalifikācijas līmeņa darbiniekiem būtu nodrošināts līdzvērtīgs un profesijai atbilstošs atalgojums.

  Abas puses uzskata, ka nepieciešams panākt, lai 13.Saeima savas darbības laikā nodrošina, ka tiek pildīts 2018.gada 9.janvāra Ministru kabineta sēdē apstiprinātais pedagogu darba samaksas pieauguma grafiks, kas paredz pedagogu minimālās darba samaksas ikgadēju pieaugumu. Tiktu risināts jautājums par zinātnē nodarbināto atalgojuma palielināšanu, paredzot stabilu un adekvātu ikmēneša atalgojumu no valsts budžeta. Izstrādā normatīvo regulējumu, nosakot minimālo darba samaksu zinātnē nodarbinātajiem (pie nosacījuma, ja tiek palielināts bāzes finansējums zinātniskajai darbībai. Izstrādā un īsteno rīcības plānu jauno pedagogu motivēšanai un piesaistei darbam izglītības iestādēs, veicina pedagogu profesijas prestiža paaugstināšanos sabiedrībā, kā arī atbalsta Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) iniciatīvu, 5. oktobri oficiāli pasludinot par Skolotāju dienu un 10.novembri par Zinātnes dienu, ko apstiprina veicot grozījumus likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”.

Šeit var apskatīt visu vienošanās tekstu (PDF) formātā