Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA uzskata, ka akreditācijas vizītēs nepiedaloties arodbiedrības pārstāvim, akadēmiskais personāls var tikt pakļauts dažādiem nelabvēlīgiem nosacījumiem

Trešdiena 26/09/2018

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir saņēmusi šobrīd institūciju saskaņošanas procesā virzītos Ministru Kabineta noteikumu projektus "Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi" un "Studiju programmu licencēšanas noteikumi". LIZDA neatbalsta pašreizējā redakcijā esošo nosacījumu - Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomes sastāvā nav iekļauts LIZDA priekšsēdētājs, kā tas bija līdz šim spēkā esošajos noteikumos par augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumiem.

Arodorganizāciju pārstāvība augstākās izglītības procesos stiprina sociālā dialoga īstenošanu, un arī Pasaules Bankas (PB) 2016. - 2018.g. pētījumā par augstāko izglītību Latvijā secināts, ka augstākajā izglītībā nepieciešams stiprināt arodorganizāciju lomu un dalību, veicinot sociālo dialogu un aizstāvot akadēmiskā personāla intereses. Tāpat arī LIZDA nav pieņemami, ka, atbilstoši pašlaik virzītajiem noteikumiem, arodbiedrība nevar deleģēt savu pārstāvi novērotāja statusā ekspertu vizītēs augstskolās un koledžās.

Jāpiebilst, ka LIZDA pārstāvjiem izveidojusies laba sadarbība ar Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centru (AIKNC), un LIZDA eksperti līdz šim aktīvi piedalījušies augstskolu studiju programmu licencēšanas vizītēs, iestājoties par mācībspēku atalgojuma, darba apstākļu un sociālo garantiju uzlabojumu.

Jaunie nosacījumi liek domāt, ka LIZDA kā augstākās izglītības un zinātnes biedru pārstāvoša organizācija apzināti tiek norobežota no licencēšanas un akreditācijas procesiem augstskolās, radot bažas par akadēmiskā personāla pakļaušanu dažādiem nelabvēlīgiem nosacījumiem.

LIZDA uzskata, ka arodbiedrībai jābūt iespējai noskaidrot, diskutēt un risināt problēmjautājumus, kas bieži aktualizējas tieši tiekoties akadēmiskajam personālam, studentiem, darba devējiem un augstskolu vadībai studiju licencēšanas un akreditācijas vizītēs.