Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Saeimas deputāti sadzird LIZDA kampaņā 42 549 savākto atbalstītāju prasības

Ceturtdiena 27/09/2018

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) atgādina, ka š.g. jūnijā arodbiedrības organizētajā parakstu vākšanas kampaņā divu nedēļu laikā tika savākti 42 549 paraksti par pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas pakāpenisku nodrošināšanu no valsts budžeta un “Speciālās izglītības skolotāju, sporta skolotāju un pirmsskolas izglītības skolotāju izdienas pensiju likuma” pieņemšanu. Savāktie paraksti tika iesniegti Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei un Ministru prezidentam Mārim Kučinskim. LIZDA biedri pieprasīja arī reālu jautājuma risinājumu un konkrētus politikas veidotāju lēmumus. 

 

Pēc neatlaidīgiem LIZDA atgādinājumiem par nepieciešamību vēl 12. Saeimas pilnvaru laikā nodrošināt iepriekšējās vienošanās ar politiķiem, 2018.gada 27.septembra Saeimas plenārsēdē deputāti nolēma nodot izskatīšanai Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai likumprojektu “Grozījumi Izglītības likumā”. Tas tika panākts pateicoties 12. Saeimas deputātam A. Mežulim (ZZS), kurš pārliecināja vairākus Saeimas deputātus par nepieciešamību iesniegt grozījumus Izglītības likumā.

LIZDA izsaka pateicību 12. Saeimas deputātiem: A. Mežulim (ZZS),  R.Dzintaram (NA), A.Adamovičam (JV), A.Morozovam (S), V.Krūmiņam (LRA), V.Skujiņam (ZZS), kuri parakstīja attiecīgo likumprojektu. LIZDA uzsver, ka šī ir viena no retajām reizēm, kad visas partijas ir parakstījušas kopēju iesniegumu.

Vasaras mēnešos notika vairākas tikšanās par LIZDA kampaņas prasībām ar politiķiem gan Saeimā, gan Ministru Kabinetā. Šī gada 28.augustā tika panākta vienošanās Saeimas Koalīcijas sadarbības padomē, ka tiks meklēti juridiskie risinājumi šo prasību realizēšanai.

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai nodotie grozījumi Izglītības likumā paredz pakāpeniski novērst nevienlīdzību starp dažādās izglītības pakāpēs strādājošo pedagogu atalgojumu. Pirmsskolas izglītības pedagogu darba likme ir 40 stundas nedēļā, kas aprēķinot stundas izmaksu, ir ievērojami zemāka par skolu pedagogu atalgojumu. Nosakot Izglītības likumā principu par daļēju finansējuma nodrošināšanu gan no pašvaldību budžeta, gan no valsts budžeta (sākotnēji 4 stundas no 2019.gada 1.janvāra),  pakāpeniski tiks nodrošināts līdzvērtīgs atalgojums visu pedagogu darba samaksai, kā arī iespēja pašvaldībām ietaupīto finansējumu saglabāt pirmsskolas izglītības pedagogu atalgojuma paaugstināšanai.

Sociālā atbalsta programmas nodrošināšana speciālās izglītības, pirmsskolas un sporta skolotājiem aizvietos izdienas pensiju piešķiršanu, jo ne Saeimas deputāti, ne valdība neatbalsta izdienas pensiju saņēmēju loka tālāku paplašināšanu. Sociālā atbalsta programma dos tiesības pirms pensionēšanās vecuma speciālās izglītības, pirmsskolas izglītības un sporta skolotājiem uz personiska iesnieguma pamata izbeigt darba tiesiskās attiecības un saņemt valsts sociālo atbalstu.

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai iesniegtie grozījumi Izglītības likumā