Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA tiek iekļauta IZM jaunizveidotās Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveides un īstenošanas uzraudzības Padomes sastāvā

Ceturtdiena 27/09/2018

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir iekļauta Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) jaunizveidotajā Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveides un īstenošanas uzraudzības Padomes sastāvā.

Uzraudzības Padomes sastāvu apstiprina un groza ar IZM ministra rīkojumu. Padomē piedalās balsstiesīgie locekļi – IZM valsts sekretārs, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta pārstāvis, Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta pārstāvis, Izglītības departamenta pārstāvis, Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta pārstāvis, Informācijas tehnoloģiju un nodrošinājuma departamenta pārstāvis, Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis, Akadēmiskās informācijas centra pārstāvis, Augstākās izglītības padomes pārstāvis, Latvijas izglītības vadītāju asociācijas pārstāvis, nodibinājuma “Iespējamā misija” pārstāvis, LIZDA pārstāvis un Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvis. Padomes vadītāja funkcijas pilda IZM valsts sekretārs.

 

Padomes galvenie uzdevumi:

-      izskatīt Ministrijas kā projekta īstenotāja iesniegtos pārskatus par projekta īstenošanas gaitu, tai skaitā sasniegto rezultātu progresu, saturisko kvalitāti un ilgtspēju, kā arī atbilstību projekta mērķim un informēt Ministriju kā projekta īstenotāju par konstatētajiem trūkumiem un nepilnībām;

-        izskatīt informāciju par projekta ietvaros īstenoto pētījumu virzības gaitu;

-    analizēt projekta īstenošanas problēmas, apdraudējumus un riskus, sniegt Ministrijai kā projekta īstenotājam priekšlikumus projekta īstenošanas pilnveidei, lai sekmētu projekta efektīvu un kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu atbilstoši projekta mērķim.