Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA tiek iekļauta IZM jaunizveidotās Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveides un īstenošanas uzraudzības Padomes sastāvā

Ceturtdiena 27/09/2018

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir iekļauta Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) jaunizveidotajā Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveides un īstenošanas uzraudzības Padomes sastāvā.

Uzraudzības Padomes sastāvu apstiprina un groza ar IZM ministra rīkojumu. Padomē piedalās balsstiesīgie locekļi – IZM valsts sekretārs, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta pārstāvis, Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta pārstāvis, Izglītības departamenta pārstāvis, Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta pārstāvis, Informācijas tehnoloģiju un nodrošinājuma departamenta pārstāvis, Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis, Akadēmiskās informācijas centra pārstāvis, Augstākās izglītības padomes pārstāvis, Latvijas izglītības vadītāju asociācijas pārstāvis, nodibinājuma “Iespējamā misija” pārstāvis, LIZDA pārstāvis un Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvis. Padomes vadītāja funkcijas pilda IZM valsts sekretārs.

 

Padomes galvenie uzdevumi:

-      izskatīt Ministrijas kā projekta īstenotāja iesniegtos pārskatus par projekta īstenošanas gaitu, tai skaitā sasniegto rezultātu progresu, saturisko kvalitāti un ilgtspēju, kā arī atbilstību projekta mērķim un informēt Ministriju kā projekta īstenotāju par konstatētajiem trūkumiem un nepilnībām;

-        izskatīt informāciju par projekta ietvaros īstenoto pētījumu virzības gaitu;

-    analizēt projekta īstenošanas problēmas, apdraudējumus un riskus, sniegt Ministrijai kā projekta īstenotājam priekšlikumus projekta īstenošanas pilnveidei, lai sekmētu projekta efektīvu un kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu atbilstoši projekta mērķim.