Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA piedalās ETUCE projektā, lai veicinātu izglītības arodbiedrību kapacitāti un pārstāvētu skolotāju profesionālās vajadzības

Ceturtdiena 27/09/2018

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) augstākās izglītības un zinātnes eksperte D.Štefenhagena piedalījās Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrības (ETUCE) un Eiropas Komisijas projektā "Izglītības arodbiedrību kapacitātes veicināšana, lai pārstāvētu skolotāju profesionālās vajadzības sociālā dialogā" noslēguma konferencē Briselē, 2018. gada 19.-20. septembrī. 

Divu gadu laikā projekta ietvaros tika īstenotas apmācības Berlīnē, Varšavā un Romā, kā arī organizēta noslēguma konference Briselē. Projektā piedalījās izglītības arodbiedrības no vairāk kā 20 valstīm, projekta ietvaros tika īstenota aptauja par skolotāju profesionālās kvalifikācijas vajadzībām un arodbiedrību lomu, pārstāvot skolotāju vajadzības sociālā dialogā  ar skolu administrāciju, pašvaldībām un ministrijām. 

 

Projekta rezultātā izstrādāts praktiski pielietojams materiāls angļu un krievu valodās, kas raksturo galvenos nosacījumus, kas īstenojami arodbiedrībām, veidojot sociālo dialogu par skolotāju profesionālās kvalifikācijas vajadzībām dažādos līmeņos. 

 

Galvenie ieteikumi: veidot profesionālo pilnveidi, saistot to ar karjeras izaugsmi; skolotāju mācības atbilstoši vajadzībām, īpaši uzsverot jauno skolotāju mācības, un turpinot profesionālās kvalifikācijas pilnveidi visas skolotāja karjeras laikā. Tāpat arī aktualizēta nepieciešamība skolotāju mācības īstenot darba laikā un skolotājam pieejamā vietā, nodrošinot, ka profesionālās kvalifikācija pieejama neatkarīgi no dzimuma, vecuma, skolas atrašanās vietas (pilsētas vai reģions). Valstu izglītības arodbiedrības, sadarbībā ar ETUCE izteica aicinājumu  sadarbībai, rodot atbalstu, savstarpēju solidaritāti un turpmākai pieredzes apmaiņas iespējām. 

 

Konferences ietvaros kā moderators LIZDA augstākās izglītības un zinātnes eksperts vadīja diskusiju "Arodbiedrības izaicinājumi un risinājumi  pārstāvot skolotāju profesionālās kvalifikācijas vajadzības", kurā piedalījās pārstāvji no šādām valstīm: Latvija, Lietuva, Igaunija, Serbija, Ungārija, Horvātija, Albānija, Dānija, Norvēģija, Vācija, Polija, Čehija. 

 

Konferences noslēgumā tika organizēta projekta darba grupas sanāksmē, kurā detalizēti tika apspriesta profesionālās pilnveides vadlīnijas, un tika definēti 13 ieteikumi - praktiskām vadlīnijām skolotāju profesionālās kvalifikācijas pilnveidei. 

 

Uzzināt vairāk par projektu:

1. Skolotāju profesionālās vajadzības sociālā dialogā: https://www.csee-etuce.org/en/policy-issues/11-education-professionals/1879-activities-2  

2. Projekta materiāls, izdevums “Izglītības arodbiedrības skolotāja profesijai: Izglītības arodbiedrību kapacitātes paaugstināšana pārstāvot skolotāju profesionālās vajadzības sociālā dialogā” (EN, FR un RU valodās): https://www.csee-etuce.org/en/documents/publications/2728-education-trade-unions-for-the-teaching-profession-strengthening-the-capacity-of-education-trade-unions-to-represent-teachers-professional-needs-in-social-dialogue-2018  

3.Vairāk informācijas par ETUCE Publisko noklausīšanos: https://www.csee-etuce.org/en/news/archive/2725-etuce-public-hearing-and-conference-how-to-improve-education-in-europe-if-the-teachers-are-left-behind  

4.Vairāk informācijas par ETUCE projekta “Izglītības arodbiedrību kapacitātes paaugstināšana pārstāvot skolotāju profesionālās vajadzības sociālā dialogā”/”Strengthening the capacity of education trade unions to represent teachers’ professional needs in social dialogue” rezultātiem: https://www.csee-etuce.org/en/news/archive/2745-teacher-training-is-a-crucial-matter-of-social-dialogue-in-the-education-sector

https://www.csee-etuce.org/images/Reports/Report_Rome_training.pdf