Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   "LIZDA Vēstnesis" #10 |Rudens

Pirmdiena 01/10/2018

Iznācis desmitais arodbiedrības žurnāla “LIZDA Vēstnesis” izdevums. 

Šajā numurā lasiet: 

• Mūsu arodbiedrībai ir kā vējā augušam kokam stipras saknes 4. lpp.

• LIZDA panāk, ka pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiks tiks pildīts 5. lpp.

• Kas būs izglītības iestādes darba kvalitātes indikatori vidusskolām, un kā tos mērīsim? 6.–7. lpp.

• Līvija Baļčūne – personība, kas ar nebeidzamu pozitīvismu un sirds mīlestību var atmaidzināt pat rūdītāko pesimistu 8.–9. lpp.

• Ko izglītības un zinātnes nozarei sola partiju vēlēšanu programmas? 10.–11. lpp.

• Zinātnes problēmjautājumi Latgalē – vai tie paši, kas galvaspilsētā? Jā, bet vēl kritiskāki! 12.–14. lpp.

• Skolu krājaizdevu sabiedrības piedāvājums 15. lpp.

• LIZDA karte – uzlabotas iespējas biedriem 15. lpp

• Vingrošana sēdoša darba darītājiem 16. lpp.

LIZDA Vēstnesis" ELEKTRONISKĀ VERSIJA