Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA izaicinājumi un paveiktais augstākās izglītības un zinātnes jomā

Otrdiena 02/10/2018

2018. gada 24. septembrī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) augstākās izglītības un zinātnes eksperte D.Štefenhagena piedalījās Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrības (ETUCE) un Eiropas Komisijas (EK) sanāksmē "Eiropas sektora sociālais dialogs izglītībā - darba grupa augstākajā izglītībā un zinātnē" (ESSDE) Briselē. Sanāksmē ETUCE, EK, AI un zinātnes institūcijas, valstu arodbiedrību un darba devēju pārstāvji  informēja un diskutēja:

  1. Eiropas augstākās izglītības telpas attīstība, Boloņas process. Eiropas vienoto universitāšu idejas attīstība.
  2. AI modernizācija, digitalizācijas un internacionalizācijas ietekme uz akadēmisko personālu
  3. Valstu arodbiedrību un darba devēju organizāciju pieredze - kā sociālie partneri var palīdzēt veicināt drošu, stabilu nodarbinātību un  darba vidi AI un zinātnē?
  4. Valstu arodbiedrību un darba devēju organizāciju pieredze - kā nodrošināt darba līgumu vienlīdzību un nepārtrauktību, kā veicināt karjeras attīstību akadēmiskos un zinātnes amatos
  5. Publiskais un privātais finansējums AI un zinātnē, ES finansējums - ERASMUS+, Horizon 2020. 
  6. ESSDE rīcības plāns 2018.-2019.

Sanāksmes ietvaros LIZDA eksperte uzstājās ar  prezentāciju "LIZDA izaicinājumi un paveiktais augstākās izglītības un zinātnes jomā". 

ESSDE izstrādātais rīcības plāns 2018.-2019.(PDF)

LIZDA prezentācija ESSDE AI un zinātnes darba grupai

Eiropas augstākās izglītības telpa 2018. EK Eurydice pētījums: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2fe152b6-5efe-11e8-ab9c-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=677&WT.ria_f=706&WT.ria_ev=search

Vairāk pār ESSDE Capacity Building Project: https://www.csee-etuce.org/en/social-dialogue/29-european-sectoral-social-dialogue-in-education-essde/2157-essde-capacity-building-project-iii-2017-2018#Advisory%20Group