Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA vienojas ar partiju apvienību "Jaunā Vienotība" par sadarbību izglītības un zinātnes jautājumu risināšanā

Otrdiena 02/10/2018

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) otrdien, 2018.gada 2.oktobrī parakstīja vienošanos ar partiju apvienību "Jaunā Vienotība" par sadarbību un atbalstu izglītības un zinātnes jautājumu risināšanā 13.Saeimas sasaukumā.

Partiju apvienība "Jaunā Vienotība" ir viena no politiskajām organizācijām, kas atsaukusies LIZDA iniciatīvai. Arodbiedrība līdz šim ir sekmīgi ir sadarbojusies ar visām politiskajām partijām Saeimas un valdības līmenī un cer, ka sekmīgs dialogs aktuālo jautājumu risināšanā, turpināsies arī nākamajā Saeimas sasaukumā.

Vienošanās protokolā partiju apvienība "Jaunā Vienotība" un LIZDA atzīstka katram bērnam un jaunietim jānodrošina visu pakāpju izglītības pieejamība, kas ir stabils pamats un veicinošs faktors mūžizglītības ieguvei un profesionālajai pilnveidei un, uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstībai. Izglītībai jāīsteno jēgpilnas un pārdomātas reformas, kas balstītas zinātniski un ekonomiski pamatotās ilgtermiņa darba tirgus prognozēs, lai sekmētu valsts ilgtspējīgu attīstību. Darba samaksas sakārtošana izglītībā un zinātnē no valsts un pašvaldību budžeta jārisina konsekventi, lai vienādas izglītības un profesionālās kvalifikācijas līmeņa darbiniekiem būtu nodrošināts līdzvērtīgs un profesijai atbilstošs atalgojums.

Abas puses uzskata, ka nepieciešams panākt, lai 13.Saeima savas darbības laikā nodrošina, ka tiek pildīts 2018.gada 9.janvāra Ministru kabineta sēdē apstiprinātais pedagogu darba samaksas pieauguma grafiks, kas paredz pedagogu minimālās darba samaksas ikgadēju pieaugumu. Tiktu risināts jautājums par zinātnē nodarbināto atalgojuma palielināšanu, paredzot stabilu un adekvātu ikmēneša atalgojumu no valsts budžeta. Izstrādā normatīvo regulējumu, nosakot minimālo darba samaksu zinātnē nodarbinātajiem (pie nosacījuma, ja tiek palielināts bāzes finansējums zinātniskajai darbībai. Izstrādā un īsteno rīcības plānu jauno pedagogu motivēšanai un piesaistei darbam izglītības iestādēs, veicina pedagogu profesijas prestiža paaugstināšanos sabiedrībā, kā arī atbalsta Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) iniciatīvu, 5. oktobri oficiāli pasludinot par Skolotāju dienu un 10.novembri par Zinātnes dienu, ko apstiprina veicot grozījumus likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”.

Šeit var apskatīt visu vienošanās tekstu (PDF) formātā