Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Asteres un miķelīši pauž, ka vasara ir aizgājusi - rudens sevi piesaka ar skarbo vēju un varavīksnēm kokos

Trešdiena 03/10/2018

Rudens atnes oktobrī skaistus profesionālus svētkus – skolotāju dienu. Daudz un dažādas ir tradīcijas pedagogu kolektīvos kā šo dienu svinēt. Ir piedzīvojumiem bagātas ekskursijas, ir teātra izrādes baudījums u.c. pasākumi kolektīvu saliedēšanai, apvienošanai. Šogad Kuldīgas starpnovadu AO jau iepriekšējā mācību gada noslēgumā - maijā, padome un valde tika rosināta izteikt priekšlikumus, kā Latvijas valsts simtgades gadā varētu svinēt skolotāju dienu visi LIZDA biedri kopā. Priekšlikumu nebija īpaši daudz. Priekšsēdētājai Aigai Šēnbergai bija priekšlikums organizēt kopīgu svinīgu pasākumu, kurā sapulcināt gan Kuldīgas, gan Alsungas, gan Skrundas arodbiedrības biedrus. Sākotnēji viedokļi dalījās, vai būs atsaucība, vai varam finansiāli to paveikt? Vasara bija pārdomu laiks. Un vasaras nogalē augustā valde lēma: š.g. 28.septembrī rīkot skolotāju dienas svinīgu pasākumu Kuldīgas kultūras centrā pl. 18.00.

Pēc LIZDA priekšsēdētājas vietnieces Ilzes Priževoites iedrošinājuma, padoma piesaistīt pasākumam sponsorus, valde ķērās pie pienākumu sadales un aktīva darba. Jau sākumā tika izlemts, kāda būs pasākuma norises kārtība:

·         Priekšsēdētājas uzruna;

·         Labāko, aktīvāko, ilggadējāko  biedru un PO priekšsēdētāju godināšanu ar LIZDA atzinības rakstiem;

·         Koncerts;

·         Saviesīgā daļa pie kafijas tases un uzkodām.

Liels paldies Kuldīgas novada pašvaldībai, kuru uzrunājot par iespēju izmantot Kuldīgas kultūras centra zāli, piekrita būt par mūsu sadarbības partneriem. Liepājas teātra aktrisi Sigitu Jevgļevsku un ģitāristu Māri Kupču aizrunājām jau maija mēneša nogalē. Visu darījām pirmo reizi gan finanses rēķinot, gan meklējot sponsorus, gan meklējot ēdinātājus, bet pieredzi var gūt tikai darot un ticot, ka izdosies.

Uz pasākumu ar pašu gatavotiem ielūgumiem aicinājām to skolu, pirmsskolu direktorus, kur ir PO, tāpat Kuldīgas, Alsungas, Skrundas pašvaldību vadītājus.

Laiks skrien vēja spārniem un 28.septembra vakarā visi, kuri jau iepriekš bija izrādījuši vēlmi svinēt skolotāju dienu, pulcējās Kuldīgas kultūras centrā, kur laipni viņus sagaidīja priekšsēdētāja un valdes locekļi aicinot paņemt vīna glāzi un ieņemt vietas pie galdiņiem. Īsa priekšsēdētājas uzruna, tad Kuldīgas PII ”Ābelīte” „Sienāzīšu” grupiņas ansambļa sveiciens ar dziesmām un dzejoļiem muzikālās audzinātājas Kitijas Dazartes vadībā. Kā jau svētkos, paldies vārdi, pateicība aktīvākajiem PO priekšsēdētājiem, biedriem. Šoreiz LIZDA atzinības raksts tika pasniegts Kuldīgas novada pašvaldības priekšsēdētājai Ingai Bērziņai par veiksmīgu sadarbību ar arodbiedrību. I.Bērziņa sacīja atzinīgus vārdus par pirmo arodbiedrības organizēto balli skolotājiem, par A.Šēnbergas aktīvo darbību novadā. Mazā pauzē pildītas tika smaržīgas kafijas tases un tūrisma un tehnoloģiju tehnikuma sarūpētās gardās uzkodas nonāca uz galdiņiem. Tad jau arī emocijām bagāts Sigitas Jevgļevskas un Māra Kupča koncerts, kurš uzrunāja katru pedagogu. Kopā dziedāšana, burvīgā gaisotne radīja klātesošajos prieku un vēlreiz prieku.

No šodienas skata punkta varam sacīt, ka pasākums izdevās, pedagogi sacīja lielu paldies par sagādāto sirsnīgo, emocionālo vakaru. Paldies visiem Kuldīgas uzņēmējiem: SIA”Amazone”, „ROMS K”, „Laimdotas”, „ASFORA”, „Kuldīgas Rumba”, „Vita Mārkets”,ziedu saloniem”Tonis”, „Oāze”, z/s”Zeijas”, Kuldīgas tūrisma un tehnoloģiju tehnikumam, Sandrai un Edgaram Poriņiem.

Šai laikā, kad tikai retu reizi no debess uzmirdz saules saliņa mums visiem Aigai, Renāram, Intai, Ivetai, Sandrai, Igo, Baibai, Skaidrītei izdevās dāvāt pedagogiem prieku, pozitīvas emocijas, kuras palīdzēs ikdienas darba gaitās.

Kuldīgas starpnovadu AO vārdā priekšsēdētāja,

Aiga Šēnberga