Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Ar LIZDA neatlaidību un Ministru prezidenta kompromisu meklēšanu ir panākta pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika īstenošana

Trešdiena 03/10/2018

2018.gada 11.septembra Ministru kabineta (MK) sēdē pēc ilgas un neatlaidīgas Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) cīņas tika apstiprināti grozījumi MK noteikumos Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”. Pieņemtie MK noteikumi paredz, ka no 2018. gada 1. septembra 50 208 vispārējās izglītības, pirmsskolas izglītības, profesionālās izglītības, interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības pedagogu mēneša minimālā alga tiek palielināta no 680 eiro līdz 710 eiro par likmi.

LIZDA izsaka gandarījumu, ka pēc garām diskusijām MK ir pieņemti atbildīgi lēmumi, lai sāktu pildīt jau 2018.gada 9.janvārī MK apstiprināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku, tādejādi nodrošinot stabilitāti pedagogu darba algas samaksā un motivāciju arī turpmāk strādāt nozarē.

Pēdējais pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiks tika apstiprināts jau vairāk kā pirms desmit gadiem un pēdējos gados jau vairākkārt no politiķiem ir bijuši solījumi to apstiprināt.

LIZDA vienlaikus izsaka arī nožēlu par to, ka izglītības un zinātnes darbiniekiem ir nācies pieteikt piketu, lai tiktu pildīts Izglītības likums un MK apstiprinātais pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiks.

2018.gada 2.oktobrī, MK tika apstiprināta mērķdotāciju sadale pašvaldībām, kas paredzēta pedagogu algu izmaksai. Līdz gada beigām pedagogu pamata, vispārīgajās, speciālajās un profesionālajās skolās, algām atvēlēti vairāk nekā 80 miljoni eiro. Ministru prezidents no savas puses ir izdarījis visu maksimālo, lai pedagogi solīto darba samaksas palielinājumu saņemtu pēc iespējas ātrāk. Palielināto algu izmaksa kavējās, jo Izglītības un zinātnes ministrija vēl veica padziļinātus aprēķinus un saskaņoja dokumentu projektu versijas.

Papildus iegūtais finansējums, pedagogu mēneša minimālās algas likmes paaugstināšanai 2018.gadā ir 6,1 milj. euro un 2019.gadā 17,5 milj. euro. No Ministru prezidenta tika saņemts apstiprinājums, ka nākamais plānotais solis pedagogu minimālā atalgojuma celšanā ir par 40 euro no 2019. gada 1. septembra. LIZDA turpinās darbu pie grafika tālāko soļu izpildes un meklēs risinājumu lai mērķdotācija pedagogu algām, turpmāk tiktu nodrošināta savlaicīgi.

Šogad bijā pirmā reize, kad pašvaldībām septembrī tika nodrošināts mērķdotācijas avansa maksājums 75% apmērā no viena mēneša mērķdotācijas kārtējā gada periodam janvārim – augustam.

LIZDA izsaka pateicību Ministru prezidentam M.Kučinskim par konstruktīvo sadarbību un kompromisu meklēšanu, lai realizētu nozarei būtisku lēmumu pieņemšanu. LIZDA par sadarbību pateicas arī Izglītības un zinātnes ministrijas, Finanšu ministrijas pārstāvjiem.