Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA aicina izglītības iestādes piedalīties konkursā „Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2018”

Pirmdiena 08/10/2018

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) jau sesto gadu aicina izglītības iestāžu vadītājus (darba devējus) piedalīties konkursā, lai novērtētu savas iestādes pedagogu darba vidi un iegūtu arodbiedrības atzītu statusu „Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2018”.

Konkursa mērķis ir veicināt darba devēju lielāku izpratni par cienīgiem darba apstākļiem pedagogiem un veicināt darba vides pilnveidi, lai tā kvalitatīvi nodrošinātu pedagogu profesionālo darbību un apmierinātu sabiedrības vajadzības pēc kvalitatīvas izglītības.

Par pedagogiem draudzīgu var uzskatīt izglītības iestādi, kurā izveidota droša un sakārtota sociālā vide – savstarpējās attiecības, saskarsme, atbalsts, sadarbība, kontrole, stresa un vardarbības novēršana; fiziskā vide – lietas, telpas, darba vieta, aprīkojums, drošība, funkcionalitāte, ergonomika, atalgojums; kā arī informatīvā vide – simboli, nozīmes, informācija, reputācija.

Lai sasniegtu cienīgus darba apstākļus, nepieciešams sociālais dialogs, tādēļ arodbiedrība aicina konkursā piedalīties tos darba devējus, kuru iestādēs izveidotas arodorganizācijas un vismaz 70% darbinieku ir LIZDA biedri, jo arodbiedrība ir viens no sociālās stabilitātes nodrošinātājiem.

Lai piedalītos konkursā, darba devējam līdz 2018.gada 12.oktobrim elektroniski jāaizpilda pašvērtējuma anketa, kam sekos konkursa žūrijas ekspertu vizīte un pedagogu darba apstākļu novērtēšana klātienē.

Konkursa žūrija noteiks uzvarētājus, ņemot vērā darba devēja pašvērtējumu un ekspertu atzinumu pēc konkrētiem kritērijiem – sociālā drošība un koplīgums, darba organizācija, infrastruktūra, darba kvalitātes veicināšana un personīgās izaugsmes iespējas, darba drošība un aizsardzība, mikroklimats un savstarpējās attiecības, reputācija, atalgojums.

Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti 2018.gada 28.novembrī. Uzvarētāji Latvijas simtgadē iegūs unikāla dizaina apliecinājumu un LIZDA atzītu statusu „Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2018”.

2017. gada izglītības iestādes, kuras saņēma konkursa galveno apbalvojumu. Tagad šīs iestādes var lepoties ar paveikto un godam nest pedagogam draudzīgākās izglītības iestādes statusu.