Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA Kuldīgas starpnovadu arodorganizācija un Kuldīgas novada Dome paraksta ģenerālvienošanos par turpmāko sadarbību

Ceturtdiena 11/10/2018

2018.gada 18. septembrī Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Kuldīgas starpnovadu arodorganizācijas padomes priekšsēdētāja Aiga Šēnberga, kā arī izglītības iestāžu, kurās nav arodorganizācijas, darbinieku deleģētās pārstāves parakstīja ģenerālvienošanos, kurā vienojās par pašvaldības un arodorganizācijas sadarbību. Vienošanās noslēgta uz gadu vai līdz jaunas ģenerālvienošanās parakstīšanai.

Dokumentā ietvertas sadaļas par izglītības darbinieku darba un atpūtas laiku, darba samaksu, sociālo aizsardzību, darba aizsardzības organizāciju, obligātajām veselības pārbaudēm un apdrošināšanu.

Pašvaldība un Kuldīgas starpnovadu arodorganizācija vienojās par savstarpēju informācijas apmaiņu un apņēmās konsultēties par notiekošo izglītības nozarē, kā arī apmainīties ar informāciju, kas skar darbinieku sociāli ekonomiskās intereses vai ir saistīti ar izglītības politikas izmaiņām vai pārvaldes un finanšu reformām.

Tāpat pašvaldība apņēmusies informēt arodbiedrību gadījumos, ja paredzama izglītības iestādes reorganizācija vai likvidācija. Jautājumos, kas varētu skart darbinieku intereses, arodorganizāciju pārstāvjiem tiks dota iespēja iesniegt priekšlikumus, komentārus un iebildumus pirms galējā lēmuma par plānotajiem pasākumiem pieņemšanas.

Avots: www.kuldiga.lv