Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA Kuldīgas starpnovadu arodorganizācija un Kuldīgas novada Dome paraksta ģenerālvienošanos par turpmāko sadarbību

Ceturtdiena 11/10/2018

2018.gada 18. septembrī Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Kuldīgas starpnovadu arodorganizācijas padomes priekšsēdētāja Aiga Šēnberga, kā arī izglītības iestāžu, kurās nav arodorganizācijas, darbinieku deleģētās pārstāves parakstīja ģenerālvienošanos, kurā vienojās par pašvaldības un arodorganizācijas sadarbību. Vienošanās noslēgta uz gadu vai līdz jaunas ģenerālvienošanās parakstīšanai.

Dokumentā ietvertas sadaļas par izglītības darbinieku darba un atpūtas laiku, darba samaksu, sociālo aizsardzību, darba aizsardzības organizāciju, obligātajām veselības pārbaudēm un apdrošināšanu.

Pašvaldība un Kuldīgas starpnovadu arodorganizācija vienojās par savstarpēju informācijas apmaiņu un apņēmās konsultēties par notiekošo izglītības nozarē, kā arī apmainīties ar informāciju, kas skar darbinieku sociāli ekonomiskās intereses vai ir saistīti ar izglītības politikas izmaiņām vai pārvaldes un finanšu reformām.

Tāpat pašvaldība apņēmusies informēt arodbiedrību gadījumos, ja paredzama izglītības iestādes reorganizācija vai likvidācija. Jautājumos, kas varētu skart darbinieku intereses, arodorganizāciju pārstāvjiem tiks dota iespēja iesniegt priekšlikumus, komentārus un iebildumus pirms galējā lēmuma par plānotajiem pasākumiem pieņemšanas.

Avots: www.kuldiga.lv