Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA līdzdalība izglītības kvalitātes vērtēšanā

Ceturtdiena 18/10/2018

2018.gada 17.oktobrī notikušajā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Padomes sēdē piedalījās Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora p.i., direktora vietniece Sarmīte Dīķe, kura informēja Padomes locekļus par aktuālo izglītības kvalitātes vērtēšanā. Stiprinot LIZDA un IKVD sadarbību kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanai, akreditācijā novērotāja statusā turpmāk piedalīsies arī arodbiedrības deleģētie pārstāvji, kuri varēs sniegt ekspertu komisijas vadītājam secinājumus par akreditācijas procesā novēroto.

LIZDA Padome iepazinusies ar izglītības iestāžu, izglītības programmu īstenošanas kvalitātes akreditācijas novērotāju pienākumiem un tiesībām akreditācijas procesā un balstoties uz Ministru kabineta 20.12.2016. noteikumiem Nr. 831 “Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību”, deleģēja LIZDA pārstāvjus turpmākai vispārējo un profesionālo izglītības iestāžu un programmu  akreditācijai.

Uzzināt vairāk par Izglītības kvalitātes vērtēšanu