Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA: nav izpildīts viens ļoti būtisks Valdības rīcības plāna punkts

Trešdiena 24/10/2018

 

Ministru prezidenta M.Kučinska valdība Saeimā tika apstiprināta 2016.gada 11.februārī un uzsākot darbu, valdība izstrādāja un pieņēma Valdības rīcības plānu, nosakot Ministru kabineta (MK) pilnvaru laikā veicamos uzdevumus.

Apstiprinot M.Kučinska Valdības rīcības plānu, tika noteiktas galvenās tā prioritātes – tautsaimniecības attīstība, reformas veselības aprūpes un izglītības sistēmā, kā arī valsts aizsardzība. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir rūpīgi sekojusi rīcības plānā noteikto darbu izpildei, aktīvi paužot savu redzējumu par īstenojamajiem uzdevumiem nozarē.

2018.gada 24.oktobrī notikušajā Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēdē, kur M.Kučinskis atskaitījās par Valdības rīcības plāna izpildītajiem uzdevumiem, LIZDA norādīja uz 114. punkta neizpildi “Vienosimies par ilgtermiņa risinājumu pirmsskolas pedagogu finansēšanā”. LIZDA atgādina, ka š.g. jūnijā arodbiedrības organizētajā parakstu vākšanas kampaņā divu nedēļu laikā tika savākti 42 549 arodbiedrības biedru un atbalstītāju paraksti par pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas pakāpenisku nodrošināšanu no valsts budžeta, kas tika iesniegti Ministru prezidentam.

  Vasaras mēnešos notika vairākas tikšanās par LIZDA kampaņas prasībām ar politiķiem gan Saeimā, gan MK 2018.gada 28.augustā tika panākta vienošanās Saeimas Koalīcijas sadarbības padomē, ka tiks meklēti juridiskie risinājumi šīs prasības realizēšanai vēl 12.Saeimas sasaukumā un tiks paredzēts finansējums 2019.gada budžetā. LIZDA 2018.gada 22.oktobrī ir saņēmusi Ministru prezidenta vēstuli, kurā norādīts, ka šie jautājumi ir jārisina un jāpieņem jaunievēlētajam Saeimas sastāvam.

LIZDA NTSP sēdē, izskatot Finanšu ministrijas pārstāvju ziņojumu par valsts vispārējās valdības budžeta plāna projektu un 2019.gada budžeta sagatavošanas procesu, aicināja nodrošināt finansējumu pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika īstenošanai no 2019.gada 1.septembra, kā arī nodrošināt pakāpenisku pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanu no valsts budžeta.

LIZDA turpinās tikpat neatlaidīgi risināt gan pirmsskolas pedagogu, gan citus arodbiedrības biedriem aktuālus jautājumus sadarbībā ar 13.Saeimas deputātiem un jauno valdību.