Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA vērtē pedagogiem draudzīgākās izglītības iestādes

Piektdiena 26/10/2018

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) žūrija sākusi vērtēt pedagogu darba apstākļus 16 izglītības iestādēs visā Latvijā, kuru vadītāji – darba devēji, pieteikuši dalību konkursā, lai iegūtu arodbiedrības atzītu statusu „Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2018”.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) un Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), kā arī Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO) Latvijas Nacionālās komisijas pārstāvju izveidota žūrija sākusi vērtēt pedagogu darba apstākļus 16 izglītības iestādēs visā Latvijā, kuru vadītāji – darba devēji, pieteikuši dalību konkursā, lai iegūtu arodbiedrības atzītu statusu „Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2018”. Kopumā konkursam tika saņemti 24 pieteikumi, bet 8 izglītības iestādes neizpildīja obligāto nosacījumu - vismaz 70% darbinieku ir arodbiedrības biedri.

LIZDA konkursa mērķis ir veidot darba devēju lielāku izpratni par cienīgiem darba apstākļiem pedagogiem un veicināt darba vides pilnveidi, lai tā kvalitatīvi nodrošinātu pedagogu profesionālo darbību un apmierinātu sabiedrības vajadzības pēc kvalitatīvas izglītības.

Par pedagogiem draudzīgu var uzskatīt izglītības iestādi, kurā izveidota droša un sakārtota sociālā vide – savstarpējās attiecības, saskarsme, atbalsts, sadarbība, kontrole; fiziskā vide – lietas, telpas, darbavieta, aprīkojums, drošība, funkcionalitāte, ergonomika, atalgojums; kā arī informatīvā vide – simboli, nozīmes, informācija un reputācija.

LIZDA konkursa žūrija (Ilze Priževoite, LIZDA priekšsēdētāja vietniece; Irina Avdejeva, LIZDA eksperte vispārējās izglītības jautājumos; Ilze Siliņa, IZM Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākā referente un  Ilze Dalbiņa, UNESCO LNK Izglītības sektora vadītāja) noteiks konkursa uzvarētājus, ņemot vērā darba devēja pašvērtējumu un ekspertu atzinumus pēc konkrētiem kritērijiem – sociālā drošība un koplīgums, darba organizācija, infrastruktūra, darba kvalitātes veicināšana un personīgās izaugsmes iespējas, darba drošība un aizsardzība, mikroklimats un savstarpējās attiecības, kā arī izglītības iestādes reputācija.

Tuvāko nedēļu laikā LIZDA konkursa žūrija viesosies: Vecumnieku novada Domes Valles vidusskolā, Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē "Zvaniņš", Kandavas internātvidusskolā, Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas vidusskolā, Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē "Zelta sietiņš", Valmieras pilsētas 6.pirmsskolas izglītības iestādē "Kārliena", Sējas novada pirmsskolas izglītības iestādē "Bitīte", Ikšķiles pirmsskolas izglītības iestādē "Urdaviņa", Māteru Jura Kazdangas pamatskolā, Krimuldas vidusskolā, Kocēnu pamatskolā, Tukuma Izglītības pārvaldes PII "Karlsons", Pāles pamatskolā, Skultes pirmsskolas izglītības iestādē "Aģupīte", Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē ''Zvaniņš'' un Praulienas pagasta pirmsskolas izglītības iestādē "Pasaciņa".

Konkursa uzvarētājus arodbiedrība svinīgi paziņos un apbalvos 2018.gada 5.decembrī LIZDA rīkotajā konferencē “Atbalsta sistēma pedagogiem: sociālais dialogs izglītības politikas kontekstā”. Uzvarētāji Latvijas simtgadē iegūs unikāla dizaina apliecinājumu un LIZDA atzītu statusu „Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2018”.