Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA piedalās Notingemas Universitātes pētījumā par "Publiskā sektora arodbiedrību efektīva iesaiste Eiropas pusgadā"

Otrdiena 30/10/2018

2018.gada 30.oktobrī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) priekšsēdētāja Inga Vanaga un eksperte augstākās izglītības un zinātnes jautājumos Dita Štefenhagena tikās ar Notingemas universitātes pētnieci Dr.Lesley Hagger -Vaughan, lai apspriestu jautājumus, kā LIZDA turpmāk labāk un efektīvāk varētu piedalīties Eiropas Komisijas (EK) un Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrības (ETUCE) organizētajā European Semester (Eiropas pusgads) darbā.
Eiropas pusgads ir pasākumu plānojums kalendārajam gadam, kura ietvaros publiskā sektora organizācijas atskaitās par paveikto sektorā, atbilstoši EK rekomendācijām.
Lai uzlabotu ES dalībvalstu nevalstisko organizāciju aktivitāti Eiropas pusgadā, tiek īstenots divu gadu pētījums, kurā iesaistīta arī Latvija, ko veic Notingemas universitātes pētnieki. Dr.Lesley Hagger-Vaughan un LIZDA pārstāves pārrunāja, kā turpmāk LIZDA labāk un efektīvāk varētu piedalīties Eiropas pusgada darbā. Diskusijas laikā tika apspriesti gan vispārējās, gan augstākās izglītības reformu jautājumi, un LIZDA loma skolotāju un augstskolu docētāju profesionālo, tiesisko un sociālo interešu aizstāvībā.
Diskusijas rezultātā LIZDA izteica priekšlikumu EK un ETUCE atbalstīt LIZDA centienus sociālā dialoga jomā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Ministru kabinetu Latvijā, nosūtot atbalsta vēstules pēc jaunās valdības izveidošanas. LIZDA sadarbībā ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību turpmāk būtu jāuzlabo savstarpējā koordinācija un komunikācija ar EK pārstāvniecību Latvijā, lai efektīvāk ziņotu par EK rekomendāciju ieviešanu izglītībā un panāktu lielāku LIZDA līdzdalību Eiropas pusgada jautājumu risināšanas procesā.
LIZDA tikšanās laikā arī uzsvēra, ka EK rekomendāciju pārskatīšana un ieviešanas monitorings izglītības jomā ir būtisks, jo palīdz labāk izprast izglītības problēmas un risinājumus plašākā, ES valstu kontekstā, kā arī izglītības politikas veidotājiem un īstenotājiem liek atbildīgāk attiekties pret pieņemtajiem lēmumiem izglītības reformu jomā.
2019.gada jūnijā tiks organizētas atkārtotas diskusijas par LIZDA paveikto izglītības un sociālā dialoga jomā, un 2019.gada rudenī būs pieejami Notingemas Universitātes veiktā pētījuma rezultāti.