Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA sveic labākās arodorganizācijas LBAS pasākumā “Arodbiedrības Latvijas valsts simtgadei”

Piektdiena 02/11/2018

2018.gada 2.novembrī, Latvijas Brīvo arodbiedrība savienības (LBAS) svinīgā apbalvošanas pasākumā "Arodbiedrības Latvijas valsts simtgadei" LBAS atzinības rakstus un balvas saņēma 21 arodorganizācija un 15 arodbiedrību līderi, kurus apbalvošanai bija izvirzījušas savienības dalīborganizācijas. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Padome bija izvirzījusi 3 kandidātus, kas ir devuši nozīmīgu ieguldījumu arodbiedrību kustības attīstībā.

LBAS Atzinības rakstu un LIZDA balvas 2018.gadā ieguva:

•    Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Kāpēcītis” arodorganizācija, priekšsēdētāja Inguna Antra Stahovska;

•    Vidrižu pamatskolas arodorganizācija, priekšsēdētāja Inese Kubliņa;

•    Stalbes vidusskolas arodorganizācija, priekšsēdētāja Māra Buša.

Balvas mērķis ir apzināt, pozitīvi novērtēt un publiskot aktīvākās arodorganizācijas, kas aizvadītā gada laikā ir īpaši veiksmīgi darbojušās darbinieku sociālo, ekonomisko, darba tiesību un darba drošības interešu aizstāvībā, kā arī veicinājuši sadarbību ar darba devējiem un jaunu biedru piesaistīšanu.

 

                Sirsnīgi sveicam LIZDA arodorganizācijas ar iegūto atzinību!

Bildes no pasākuma var apskatīt šeit