Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA tiekas ar LIVA, lai spriestu par turpmākajām sadarbības iespējām

Trešdiena 14/11/2018

2018.gada 14.novembrī notika Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Valdes un Latvijas izglītības vadītāju asociācijas (LIVA) Valdes tikšanās, kuras laikā tika diskutēts par abu organizāciju līdz šim realizētajām aktivitātēm, kā arī meklēti turpmākie sadarbības aspekti. Tikšanās laikā tika apskatīti vairāki temati, kā: koplīgumu nozīme un aktuālo jautājumu risināšana, sociālās garantijas  un izdienas pensijas izglītības iestādēs strādājošajiem, iekļaujošās izglītības un speciālās izglītības realizācijas barjeras izglītības iestādēs, mērķdotācijas izlietojums, profesionālā pilnveide, labvēlīgākas reformas nozarē strādājošajiem un kā sasniegt augstākus sasniegtos rezultātus  - individuāli, izglītības iestādē, pašvaldībā un valstī u.c.

LIZDA un LIVA Valdes pārstāvji sanāksmes laikā identificēja vairākus problēmjautājumus iekļaujošās izglītības kontekstā: fiziskā bērnu, pedagogu un izglītības iestāžu vadītāju drošība un profesionālās pilnveides nepieciešamība. Tika lemts rīkot visaptverošu visu iesaistīto institūciju (pašvaldības policija, bāriņtiesa, Sociālais dienests,  Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, Izglītības un zinātnes ministrija utt.) diskusiju 2019.gada sākumā, par iekļaujošās izglītības ietekmi uz bērnu, pedagogu, izglītības iestāžu vadītāju drošību no agresīviem jauniešiem u.c.

Abas organizācijas vienojās arī iesniegt priekšlikumus jaunās Valdības deklarācijai un rīcības plānam, kā arī tikties ar nākošo izglītības un zinātnes ministra amata kandidātu. 

 

Foto galerija