Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Ir noskaidroti LIZDA konkursu uzvarētāji

Trešdiena 14/11/2018

Ir noskaidroti Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Pasaules skolotāju dienas ietvaros rīkoto konkursa pedagogiem "Mācot mācos pats" un konkursa skolēniem/studentiem “Liec savam pedagogam pasmaidīt!” uzvarētāji. Konkursu žūrija (LIZDA Valde) no vairākiem konkursa pieteikumiem ir izvēlējusies oriģinālākos pieteikumus.

1. Arodbiedrība oktobrī aicināja pedagogus piedalīties konkursā "Mācot mācos pats". Ar Senekas aforismu “Mācot mācos pats” LIZDA vēlējās uzsvērt, ka pedagogu izglītošanās nebeidzas ar augstskolu, tā turpinās visa mūža garumā. Arī mācot citiem, mums nereti nākas apgūt ko jaunu – mūsdienu modernās tehnoloģijas, jaunus kvalifikācijas kursus internetā, utt. Konkursā LIZDA aicināja pedagogus dalīties ar labās prakses piemēriem un pieredzi, kā ikdienā ir sanācis iemācīties ko jaunu - mācot citus.

Ar savu iesūtīto darbu “Mācos būt vesela un laimīga” par LIZDA pedagogu konkursa uzvarētāju atzīta Antonija Šarkovska, Kārsavas novada Malnavas PII skolotāja.

Balvā  - dāvanu karte kultūras pasākuma apmeklējumam 40 eiro vērtībā! 

 

2. LIZDA konkursā “Liec savam pedagogam pasmaidīt!” aicināja piedalīties ikvienu Latvijas skolēnu un studentu, daloties ar savu stāstu, par to kā ir izdevies pārsteigt savu pedagogu Pasaules Skolotāju dienāSkolēnu uzdevums bija padalīties ar savu atraktīvo stāstu, kā savā izglītības iestādē izdevās iepriecināt un likt pasmaidīt savam pasniedzējam vai skolotājam 5.oktobrī - Pasaules Skolotāju dienā.

Ar savu iesūtīto aprakstu un foto kolāžu par LIZDA skolēnu/studentu konkursa uzvarētāju atzīti Cēsu Pilsētas vidusskolas 7. a klases skolēni, pieteikumu iesūtīja Keita Zariņa.

Mēs, Cēsu Pilsētas vidusskolas 7. a klases skolēni, nolēmām piedalīties konkursā “Liec savam pedagogam pasmaidīt!”. Skolas direktore Aija Sīmane  5.klasē mums mācīja matemātiku, mēs viņu iepazinām kā ļoti saprotošu, iejūtīgu skolotāju. Mūsuprāt, mūsu direktore ir ļoti atvērta, vienkārša, mēs novērtējam, ka konflikti, kuri ir skolā, tiek risināti, katrs esam uzklausīts un saprasts.

Skolotāju dienā mēs uzrakstījām vairākus simtus novēlējumu viņai kā skolotājai, mammai, skaistai sievietei un arī direktorei. Starpbrīdī mēs aplīmējām viņas mašīnas logu un piesējām balonu.

Kad ieradāmies viņas kabinetā, lai paziņotu, ka esam sarūpējuši  pārsteigumu Skolotāju dienā un aicinājām aizsiet acis, viņa ļoti atsaucīgi piekrita mūsu noteikumiem. Mēs viņu ar aizsietām acīm vedām pa skolu un pagalmu, viņa mums  uzticējās.

Pārsteigumu vēroja skolēni no visas skolas, mēs vēlējāmies parādīt, ka mūsu direktore ir lauzusi dažādus stereotipus par direktores profesiju. Viņa smaidīja, pateicās, mēs arī bijām priecīgi.

Balvā - kultūras/izklaides pasākuma apmeklējumu pēc izvēles!

 

Apsveicam uzvarētājus un visiem pateicamies par lieliskajiem pieteikumiem konkursos!  Ar uzvarētājiem sazināsimies individuāli.

Balvu svinīgā pasniegšanas ceremonija plānota 2018.gada 7.decembrī LIZDA rīkotajā konferencē “Atbalsta sistēma pedagogiem: sociālais dialogs izglītības politikas kontekstā”, kas norisināsies Latvijas Republikas Saeimā - Baltiešu zālē, Jēkaba ielā 6/8.