Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA NTSP sēdē aicina izskatīt vairākus nozares prioritāros pasākumus 2019. gada valsts budžetā

Ceturtdiena 15/11/2018

 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes sēdē 2018. gada 24. oktobrī, aicināja izskatīt Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projekta un 2019. gada budžeta sagatavošanas procesa jautājumus. LIZDA aicināja likumprojektos: “Par valsts budžetu 2019. gadam” un “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021. gadam”, kā prioritāros pasākumus noteikt:

- pieprasīt finansējumu pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika nodrošināšanai no 2019.gada 1.septembra;

- nodrošināt pakāpenisku pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanu no valsts budžeta;

- pieprasīt finansējumu Zinātniskās darbības likuma 33. panta otrās daļas pakāpeniskai nodrošināšanai (ikgadēju finansējuma pieaugumu zinātniskajai darbībai ne mazāku par 0,15 procentiem no iekšzemes kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējums zinātniskajai darbībai sasniedz vismaz vienu procentu no iekšzemes kopprodukta);

- pieprasīt finansējumu Augstskolu likuma 78. panta septītās daļas pakāpeniskai nodrošināšanai (ikgadēju finansējuma pieaugumu studijām valsts dibinātās augstskolās ne mazāku par 0,25 procentiem no iekšzemes kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējums studijām valsts dibinātās augstskolās sasniedz vismaz divus procentus no iekšzemes kopprodukta);

- nodrošināt papildus finansējumu augstskolu asistenta amata zemākās darba algas likmespietuvināšanai vispārējās izglītības pedagogu zemākai darba algas likmei;

- pieprasīt papildus finansējumu kompetencēs balstītā izglītības satura ieviešanai, jo ir nepieciešams paredzēt pedagoga slodzē apmaksātu darba laiku mācību procesa plānošanai un pedagogu savstarpējai sadarbībai.