Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Aktuālais par valsts budžetu 2019. gadam

Ceturtdiena 22/11/2018

 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) pēdējās dienās ir saņēmusi vairākus biedru jautājumus par nākamā gada valsts budžeta apstiprināšanas gaitu un kā tas varētu ietekmēt pedagogu darba samaksu utt. LIZDA informē, ka Saeimas vēlēšanu gadā valsts budžeta projekts jāiesniedz ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc tam, kad Saeima ir apstiprinājusi un izteikusi savu uzticību jaunizveidotajai valdībai. Šobrīd ir izveidojusies situācija, ka vēl nav pat nominēts nākamais ministru prezidenta kandidāts un ir pamatotas bažas, ka valsts budžets 2019. gadam tiks apstiprināts ne ātrāk kā 2019. gada pirmajos mēnešos. Ja valsts budžeta likums nav stājies spēkā, tad valsts budžeta izdevumus nosaka finanšu ministrs – 1/12 daļu mēnesī no iepriekšējā gada budžeta.

LIZDA ir sazinājusies ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārstāvjiem un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas jauno vadītāju M.Bondaru, lai pārrunātu iespējamos riskus pedagogu zemākās darba algas likmes nodrošināšanai (710 EUR) 2019. gadā, līdz tiks apstiprināts jaunais valsts budžets 2019. gadam.

LIZDA ir iepazinusies ar informatīvo ziņojumu “Par gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta sagatavošanu un pieņemšanu un regulējumu pagaidu budžetam, ja gadskārtējais valsts budžeta likums nav stājies spēkā”. Ziņojuma 4. punktā norādīts, ka tiek turpināta iepriekšējā saimnieciskajā gadā uzsākto pasākumu finansēšana, kas attiecas arī uz pedagogu zemākā atalgojuma nodrošināšanu. Tomēr, likuma "Par valsts budžetu" 15. pants nerisina vairākus būtiskus aspektus, kas būtu jāņem vērā, plānojot pagaidu budžetu, tostarp, pedagogu zemākās algas likmes paaugstinājuma no 1. septembra – pēctecības nodrošināšanu. LIZDA tuvākajās dienās vērsīsies IZM un Saeimā ar lūgumu veikt grozījumus (noteikt pagaidu regulējumu) likuma "Par valsts budžetu" 15. pantā un noskaidros kā un kādam termiņam (mēnesim vai pirmajam ceturksnim) tiks aprēķināts finansējums mērķdotācijai pašvaldībai. Līdz ar to, no LIZDA puses ļoti uzmanīgi  tiks uzraudzīts pagaidu budžeta apstiprināšanas process, lai nekādā gadījumā pedagogi netiktu  pakļauti algu samazinājuma riskam.