Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA piedalās Eiropas sektoriālā sociālā dialoga izglītības komitejas (ESSDE) plenārsēdē

Otrdiena 27/11/2018

  Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) augstākās izglītības un zinātnes eksperte D.Štefenhagena 2018.gada 19.novembrī piedalījās Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrības (ETUCE) un Eiropas Komisijas (EK) organizētajā Eiropas sektoriālā sociālā dialoga izglītības komitejas/ European Sectoral Social Dialogue in Education (ESSDE) plenārsēdē. ESSDE sanāksmē tika apspriestas ETUCE un EK vadlīnijas un rekomendācijas, kā arī tika prezentētas līdz šim paveiktās LIZDA aktivitātes vispārējās izglītības jomā.

 

ESSDE plenārsēdē tika apskatītas šādas tēmas:

 1. ESSDE darba programma 2018.-2019.g.
 2. ETUCE un EFEE sekretariātu ziņojumi par pašreizējiem un nākotnes projektiem (sociālais dialogs, bēgļu un migrantu integrācija izglītībā, ES kopējās vērtības iekļaujošajā izglītībā, mūžizglītība un profesionālā izglītība)
 3. Skolotāja profesijas prestižs, pievilcīgums. Kā cīnīties ar skolotāju trūkumu izglītības iestādēs, jauno skolotāju iesaiste, skolotāju palikšana profesijā, skolotāju profesionālā pilnveide.
 4. Kā veicināt skolotāja profesijas prestižu, izglītības kvalitāti, karjeras atbalsta sistēmu (t.sk., jaunajiem skolotājiem) un profesionālo pilnveidi, izmantojot sociālo dialogu.
 5. Profesionālās izglītības un māceklības pievilcīgums, palielinot skolotāja profesijas prestižu. Eiropas izglītības telpa 2025. – profesionālās izglītības un apmācību ekselences centru attīstība Eiropā.
 6. Plenārsēdes diskusija: kā ESSDE partneri var pilnveidot ES izglītības politikas virzību, lai attīstītu profesionālo izglītību.

Apspriestās rezolūcijas, rekomendācijas, deklarācijas:

 1. Izglītības arodbiedrību attīstība – svarīga izglītības kvalitāte.
 2. ETUCE/EFEE deklarācija: iestāties pret psiholoģiska rakstura apdraudējumiem izglītības sektorā.
 3. ETUCE/EFEE kopējas praktiskās vadlīnijas: kā attīstīt iniciatīvas psiholoģiskiem apdraudējumiem Eiropas, nacionāla, reģionāla un vietējā līmeņa izglītībā.
 4. Pieņemta ETUCE/EFEE kopējā deklarācija: darbības pamatprincipi skolotāja profesijas prestiža celšanā
 5. ETUCE/EFEE kopējais paziņojums: profesionālās izglītības un praktisko apmācību uzlabojumi Eiropā.
 6. Detalizēta darba programma “ESSDE partneri izglītībā: efektīva migrantu un bēgļu integrācija izglītībā”.
 7. EK rekomendācijas - Eiropas vadlīnijas kvalitatīvai un efektīvai māceklībai.
 8. Briges sanāksmes (Bruges Communique, Belgium) secinājumi par ES sadarbību profesionālajā izglītībā 2011.-2020.g.

Interneta resursi:

 1. Joint ETUCE/EFEE Declaration Towards a Framework of Action on the attractiveness of the teaching profession (November 2018) https://www.csee-etuce.org/en/documents/statements/2843-joint-etuce-efee-declaration-towards-a-framework-of-action-on-the-attractiveness-of-the-teaching-profession-november-2018
 2. Education social partners committed to enhance the attractiveness of the teaching profession https://www.csee-etuce.org/en/news/archive/2842-education-social-partners-committed-to-enhance-the-attractiveness-of-the-teaching-profession

 

Prezentācijas (PDF):

Social dialogue – enhancing professional profile, effectiveness of initial education, early career support and continuous learning – LIZDA experience 

Joint ETUCE/EFEE Declaration