Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA organizē ekspertu fokusa grupas diskusiju par pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas novērtējumu

Ceturtdiena 29/11/2018

2018.gada 29.novembrī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) organizēja ekspertu fokusa grupas diskusiju par pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas novērtējumu. Fokusa grupas eksperti diskusijā apskatīja vairākus tematiskos blokus kā: atbalsts kompetencēs balstīta satura ieviešanā, atbalsts jaunajiem pedagogiem, atbalsts pedagogiem iekļaujošās izglītības nodrošināšanai un atbalsts izglītības iestāžu vadītājiem.

Jau iepriekš tika ziņots, ka LIZDA veica visaptverošu aptauju: “Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas novērtējums”, kurā aicināja piedalīties ikvienu pedagogu par profesionālās atbalsta sistēmas pilnveidošanu kā nacionālajā, tā arī pašvaldības un izglītības iestādes līmenī. Pētījuma rezultāti tiks izmantoti LIZDA turpmākajā sadarbībā ar valdību, Saeimu un pašvaldībām, lai rosinātu izglītības politikas veidotājiem iekļaut politikas plānošanas dokumentos daudzveidīgākus pedagogu profesionālā atbalsta pasākumus. Aptaujā iegūto viedokļu apkopojumi kalpos kā spēcīgi argumenti pedagogu atbalsta sistēmas pilnveidošanai nākotnē.

Diskusijā piedalījās:

Dita Nīmante, asociētā profesore Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē;

Rolands Ozols, Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” valdes priekšsēdētājs

Inita Juhņēviča, Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja;

Jana Veinberga, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Licencēšanas un reģistru departamenta vecākā eksperte;

Andžela Sokolova, Mārupes vidusskolas direktora vietniece mācību darbā;

Daiga Kļanska, Laikraksta “Izglītība un kultūra” galvenā redaktore;

Ramona Urtāle, Cēsu novada pašvaldības izglītības satura un kvalitātes vadītāja;

Rebeka Grīnfelde, PIKC Rīgas Valsts tehnikuma projektu iniciatīvas skolotāja.

Pētījumā iegūto datu prezentācija plašākai sabiedrībai notiks 2018.gada 7.decembrī LIZDA rīkotajā konferencē “Atbalsta sistēma pedagogiem: sociālais dialogs izglītības politikas kontekstā”, kas norisināsies Latvijas Republikas Saeimā - Baltiešu zālē, Jēkaba ielā 6/8.