Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA piedalās LBAS organizētajā darba tiesību forumā

Piektdiena 30/11/2018

2018.gada 30.novembrī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) priekšsēdētāja I.Vanaga, LIZDA priekšsēdētājas vietniece I.Priževoite un juriskonsulte B.Fricsone piedalījās Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) organizētajā darba tiesību forumā, kurā tika diskutēts par ekskluzīvām arodbiedrību tiesībām, inovatīvu sociālo dialogu, koplīgumu pārrunu brīvību un Vispārīgo datu aizsardzības regulu darba tiesību kontekstā.

Foruma pirmajā daļā tika apskatīta tēma “Inovatīvs sociālais dialogs – ieguvumi darbiniekiem un darba devējiem”. Tajā par arodbiedrību ekskluzīvajām tiesībām informēja Irēna Liepiņa, LBAS priekšsēdētāja vietniece. Savukārt par Lietuvas pieredzi koplīgumu piemērošanā arodbiedrību biedriem dalījās Evelina Šilinytė, Lietuvas Arodbiedrību konfederācijas (LPSK) juriste. Ronald Janssen, OECD Arodbiedrību Konsultāciju komitejas (TUAC) tautsaimniecības politikas konsultants, sniedza prezentāciju par koplīgumu maksu.

Darba tiesību foruma noslēgumā tika apskatīta tēma par “Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR) un darba tiesības”. Par VDAR ietekmi uz darba attiecībām informēja Andis Burkevics, ZAB Sorainen vecākais jurists. Savukārt par VDAR piemērošanu arodbiedrību darbā pastāstīja Gita Oškāja, zvērināta advokāte, Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības juriste.