Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA un LPS Valdes pārstāvju tikšanās iezīmē sadarbības nozīmi demokrātijas stiprināšanā

Otrdiena 04/12/2018

2018.gada 4.decembrī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Valdes pārstāvji piedalījās Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Valdes sēdē, atsaucoties iepriekš izteiktajam LPS aicinājumam. Valdes sēdes laikā tika pārrunāti vairāki aktuāli abu pušu sadarbības jautājumi. LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga pateicās LPS par profesionālu un veiksmīgu sadarbību izglītības jautājumu risināšanā valsts un pašvaldību līmenī, sākot ar bērnudārziem līdz pat augstākajai izglītībai. Tas liecina, ka nevalstiskajām organizācijām un pašvaldībām viennozīmīgi ir jāturpina sadarbība un dialogs ar Saeimu un Ministru kabinetu, lai reformas izglītības jomā būtu vērstas uz izglītības pieejamības un kvalitātes nodrošināšanu.

Pieredze rāda: sadarbojoties sociālajiem partneriem, pārstāvot izglītības nozarē strādājošo un izglītojamo intereses, vecāku intereses, kā arī risinot izglītības nozarē aktuālos jautājumus, var panākt efektīvāku rezultātu. LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga, LPS Izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētāja Ligita Gintere, LPS padomniece izglītības un kultūras jautājumos Ināra Dundure akcentēja sadarbības nozīmi: tā stiprina un neļauj graut demokrātijas pamatprincipus, kas ir mūsdienu sabiedrības pamatvērtība.

Tikšanās laikā tika pārrunāti arī jautājumi par koplīgumu veidošanu un ģenerālvienošanās slēgšanu ar pašvaldībām, kas dod likumīgu un oficiālu pamatu dažādām sadarbības formām izglītības sfērā, par pašvaldībām piešķirtās mērķdotācijas izlietojumu, atalgojumu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, darba turpināšanu pie pedagogu darba algu paaugstināšanas, plānotajiem darbiem 2018./19. mācību gadā, kā arī augstākās izglītības un zinātnes bāzes finansējumu un citiem jautājumiem.