Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   7.decembrī norisināsies Saeimas un LIZDA kopīgi organizētā konference “Pedagogu profesionālā atbalsta sistēma: sociālais dialogs izglītības politikas kontekstā”

Ceturtdiena 06/12/2018

2018.gada 7.decembrī plkst. 10.00 Saeimas Baltiešu zālē, Jēkaba ielā 6/8 norisināsies Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) kopīgi organizētā konference “Pedagogu profesionālā atbalsta sistēma: sociālais dialogs izglītības politikas kontekstā”. To atklās Saeimas sekretāra biedre Marija Golubeva, Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktore Līga Buceniece un LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga.

Konferences pirmajā daļā notiks LIZDA veiktā pētījuma “Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas novērtējums” rezultātu prezentācija, pēc kuras ir plānota visu ieinteresēto pušu pārstāvju paneļdiskusija. Paneļdiskusijā piedalīsies Evija Papule - Saeimas deputāte, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sekretāre, Guntars Catlaks - Valsts izglītības satura centra vadītājs, Ināra Dundure - Latvijas Pašvaldību savienības padomniece izglītības un kultūras jautājumos, Elīna Petrovska - Pārresoru koordinācijas centra Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas konsultante, Jana Jansone - Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas viceprezidente, Baiba Moļņika - Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre un Inga Vanaga - LIZDA priekšsēdētāja.

LIZDA ir veikusi visaptverošu aptauju “Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas novērtējums”, kurā aicināja piedalīties ikvienu pedagogu. Aptauja veikta par profesionālās atbalsta sistēmas pilnveidi nacionālajā, kā arī pašvaldības un izglītības iestādes līmenī. Pētījuma rezultāti tiks izmantoti LIZDA turpmākajā sadarbībā ar Saeimu, valdību, pašvaldībām un izglītības iestādēm, lai rosinātu izglītības politikas veidotājiem iekļaut politikas plānošanas dokumentos daudzveidīgākus pedagogu profesionālā atbalsta pasākumus. Aptaujā iegūto viedokļu apkopojumi kalpos kā spēcīgi argumenti pedagogu atbalsta sistēmas pilnveidošanai nākotnē.

Konferences otrajā daļā ir plānota LIZDA rīkotā konkursa “Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2018” uzvarētāju apbalvošanas ceremonija, kurā izglītības iestādēm balvas pasniegs Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputāti: Marija Golubeva, Evija Papule, Iveta Benhena-Bēkena, Anita Muižniece un Ilmārs Dūrītis.

Svarīgi, ka šāda satura konference notiek sadarbībā ar Saeimas deputātiem, kur politikas veidotāji var diskutēt par aktuāliem jautājumiem ar nozares pārstāvjiem, tādējādi stiprinot savstarpējo sadarbību nākotnē.

 

Konference būs skatāma arī tiešsaistē Saeimas mājaslapā www.saeima.lv.

 

Mediju pārstāvjus, kuriem nav pastāvīgās akreditācijas darbam Saeimā, pasākuma atspoguļošanai lūdzam pieteikties, rakstot e-pastu prese@saeima.lv vai zvanot uz tālruni 67087244.

 

 Konferences programma