Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA apbalvojusi pedagogam draudzīgākās izglītības iestādes 2018

Piektdiena 07/12/2018

2018.gada 7.decembrī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) svinīgi piešķīra statusu "Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2018" pasniedzot goda plāksnes 6 izglītības iestādēm, kuru vadītāji – darba devēji – piedalījās arodbiedrības rīkotajā konkursā, lai novērtētu pedagogu darba apstākļus. Šogad, Latvijas simtgades gadā konkursa apbalvošanas ceremonija norisinājās īpaša vietā - Latvijas Republikas Saeimas Baltiešu zālē, kur izglītības iestādēm balvas pasniedza Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputāti: Marija Golubeva, Evija Papule, Iveta Benhena-Bēkena, Anita Muižniece un Ilmārs Dūrītis.

Šogad konkursa žūrija viesojās 16 izglītības iestādēs, lai novērtētu pedagogu sociālo drošību un darba koplīgumu, darba organizāciju, infrastruktūru, darba kvalitātes veicināšanu un personīgās izaugsmes iespējas, darba drošību, aizsardzību, mikroklimatu un savstarpējās attiecības, reputāciju, atalgojumu. Par pedagogiem draudzīgu var uzskatīt izglītības iestādi, kurā izveidota sakārtota sociālā, fiziskā un informatīvā vide. LIZDA konkursa žūrijas sastāvā bija Ilze Priževoite - LIZDA priekšsēdētāja vietniece, Irina Avdejeva - LIZDA eksperte vispārējās izglītības jautājumos, Ilze Siliņa - IZM Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākā referente un  Ilze Dalbiņa - UNESCO LNK Izglītības sektora vadītāja.

Arodbiedrība piešķir statusu „Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2018” un izsaka īpašu atzinību:

Tukuma pirmsskolas izglītības iestādei "Karlsons";

Valmieras pilsētas 6. pirmsskolas izglītības iestādei "Kārliena";

Ikšķiles pirmsskolas izglītības iestādei "Urdaviņa";

Krimuldas vidusskolai;

Skultes pirmsskolas izglītības iestādei "Aģupīte";

Kaunatas vidusskolai. 

LIZDA izsaka atzinību un pateicību par dalību konkursā:

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei "Zvaniņš";

Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādei "Zelta sietiņš";

Māteru Jura Kazdangas pamatskolai;

Kandavas internātvidusskolai;

Kocēnu pamatskolai;

Praulienas pagasta pirmsskolas izglītības iestādei "Pasaciņa";

Sējas novada pirmsskolas izglītības iestādei "Bitīte";

Pāles pamatskolai;

Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei ''Zvaniņš'';

Vecumnieku novada Domes Valles vidusskolai.

UNESCO LNK savu īpašo balvu pasniedza Kandavas internātvidusskolai un Vecumnieku novada Domes Valles vidusskolai.    

LIZDA konkursa mērķis – veidot darba devēju lielāku izpratni par cienīgiem darba apstākļiem pedagogiem un veicināt darba vides pilnveidi, lai tā kvalitatīvi nodrošinātu pedagogu profesionālo darbību un apmierinātu sabiedrības vajadzības pēc kvalitatīvas izglītības. 

 

Apsveicam visus konkursa dalībniekus! 

Paldies konkursa atbalstītājiem par sarūpētajām balvām.

 

 Fotogrāfijas - Foto: Ernests Dinka, Saeima

Visas konferences fotogrāfijas

Žūrijas vizītes izglītības iestādēs