Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA un LIVA organizē diskusiju par bērnu tiesību un pienākumu īstenošanu izglītības iestāžu darba kontekstā

Piektdiena 18/01/2019

2019.gada 17.janvārī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) un Latvijas izglītības vadītāju asociācija (LIVA) organizēja starpinstitūciju diskusiju par bērnu tiesību un pienākumu īstenošanu izglītības iestādes darba kontekstā.

Diskusijā tika apskatīti jautājumi, kas saistīti ar pieaugošo agresivitāti izglītojamo vidū, izglītības procesā iesaistīto personu fizisko drošību, kā arī jautājums par profesionāla atbalsta nepieciešamību pedagogiem, lai viņi kvalitatīvi varētu īsteno iekļaujošo izglītību.

Diskusijā piedalījās iesaistīto starpinstitūciju pārstāvji no Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja (Laila Grāvere), Izglītības un zinātnes ministrijas (Ilze Seipule), Izglītības kvalitātes valsts dienesta (Maksims Platonovs, Inga Krastiņa un Aija Studente), RD Labklājības departamenta (Agnese Igaune), RD Izglītības, kultūras un sporta departamenta (Inese Štekele un Iveta Grāvīte), Rīgas Sociālais dienesta (Inga Ozola), Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (Renāte Alberga), Rīgas bāriņtiesas (Aivars Krasnogolovs), Rīgas pašvaldības policijas (Lauris Kudiņš un Aija Lilienfelde), RSU Psihosomatikas un psihoterapijas klīnikas (prof. Dr.med. Gunta Ancāne) un Latvijas Autisma apvienības (Līga Bērziņa).

Pēc diskusijas LIZDA un LIVA vienojās rosināt pārskatīt un palielināt vecāku pienākumus, aicināt jaunās valdības rīcības plānā iekļaut arī pedagogu palīgu un atbalsta personāla skaita palielināšanas nepieciešamību. Nodrošināt profesionālās pilnveides kursu pieejamību LIZDA un LIVA Padomes pārstāvjiem par bērnu tiesību jautājumiem.