Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Vēl līdz 8. februārim piesakies vērienīgākajam fizikas gada notikumam 8. un 9. Klašu skolēniem un skolotājiem - ”FIZMIX Eksperiments”

Trešdiena 06/02/2019

Latvenergo aicina pamatskolēnus un skolotājus vēl līdz 2019. gada 8. februārim pieteikties fizikas gada vērienīgākajam notikumam – “FIZMIX Eksperiments” konkursam, kas noslēgsies ar Latvijas fizikas svētkiem 11. maijā. Valsts izglītības satura centrs 2018./2019. mācību gadu pasludinājis par Fizikas gadu, tādējādi pievēršot pastiprinātu uzmanību fizikas apguvei. Konkurss, kā galvenais Fizikas gada notikums, popularitātē audzis ik gadu, pērn sasniedzot rekordlielu komandu pieteikumu skaitu – katra ceturtā Latvijas skola.

Latvenergo koncerns skolēnu erudīcijas konkursu ”FIZMIX Eksperiments” rīko vairāk nekā 20 gadus pēc kārtas. Konkursa galvenais mērķis ir izglītot skolēnus par drošu un efektīvu elektroenerģijas lietošanu sadzīvē, kā arīveicināt jauniešu profesionālo orientāciju, mudinot padziļināti apgūt fiziku.

Konkursa laikā jaunieši komandas skolotāja - konsultanta vadībā padziļināti apgūst fiziku, meklējot teorijas  praktisko pielietojumu. Dalībnieki risina atraktīvus uzdevumus, ko sagatavojuši eksperti, paši konkursanti, kā arīsabiedrībā zināmi un talantīgi cilvēki. Pēc vairāku mēnešu aktīvas dalības "Fizmix Eksperimentā" un fizikas mācīšanās, konkursa noslēgumā jaunieši spēj atrisināt praktiskus, sarežģītus un āķīgus uzdevumus – sākot ar orientēšanos pirmajos elektroenerģijas atklājumos dabā līdz pat mūsdienīgākajiem teleskopiem un GPS satelītiem. Klātienes kārtās konkursa dalībniekiem ir iespēja tikties un saņemt padomus no mentoriem, tādiem pieredzējušiem fiziķiem, kā Latvijas Universitātes (LU) rektora Mārča Auziņa, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes dekāna Oskara Krieva un RTU Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta vadošāpētnieka Pētera Apses-Apsīša.

Sacensība risinās visas Latvijas mērogā, lai noskaidrotu labākās komandas no Rīgas, Kurzemes, Vidzemes, Zemgales, Latgales reģiona, kā arī Rīgas pilsētas. Konkursa atkases kārta notiek mājaslapā, kur skolēni risina 30 ekspertu sagatavotus dažādas grūtības pakāpes uzdevumus . Pēc neklātienes kārtas katra reģiona desmit labākās komandas tiekas finālā. Konkursa uzvarētāji saņem galveno balvu - dalību  izzinošā un izglītojošā vasaras nometnē, kas īpaši organizēta konkursa "FIZMIX Eksperiments" dalībniekiem. 

Arī līdzjutēji aktīvi līdzdarbojas, ne tikai atbalstot savas favorītkomandas, bet arī piedaloties konkursos sociālajos tīklos, kur atbildēšana uz fizikas jautājumiem palīdz atsvaidzināt zināšanas un iegūt balvas.  

ZINĀT IR STILĪGI!

Piesakies vērienīgākajam fizikas gada notikumam - ”FIZMIX Eksperiments”. 8. un 9. Klašu skolēni un skolotāji vēl līdz 8. februārim aicināti pieteikt savu komandu lielākajam fizikas erudīcijas konkursam Latvijā!

Reģistrēt savu komandu: https://www.fizmix.lv/eksperiments/