Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA Padome ārkārtas sēdē lems par tālāko rīcību

Pirmdiena 11/02/2019

         Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) 20. februārī sasauc Padomes ārkārtas sēdi, lai lemtu par tālāko rīcību saistībā ar 2019. gada valsts budžeta projektu, kurā nav paredzēts finansējums pedagogu darba samaksas pieaugumam.

 

         LIZDA Padomes sēde notiks 20. februārī plkst. 11.00, Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības 2. stāva zālē.

 

Savu dalību LIZDA Padomes sēdē jau ir apstiprinājis Ministru prezidents Arturs Krišjānis Kariņš, izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska un finanšu ministrs Jānis Reirs, uz sēdi ir aicināti arī Saeimas koalīcijas frakciju pārstāvji.

 

LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga: “Mēs prasām, lai valdība pildītu Izglītības likumu un apstiprināto darba samaksas grafiku. Mēs prasām cienīgu atalgojumu pedagogiem un lai tiek pildītas spēkā esošas likuma normas. Vai varam runāt par “vienu likumu un vienu taisnību visiem”, ja valsts izpildvara pati neievēro pieņemtos lēmumus? 20. februārī lemsim par turpmāko, neizslēdzot arī proaktīvu rīcību.”

 

Pēc pirmajiem signāliem no jaunās valdības puses par iespējamo apdraudējumu pedagogu darba samaksas grafika izpildei LIZDA aktīvi atgādināja par nepieciešamību ievērot pieņemtos lēmumus. Pagājušajā nedēļā tās bija vairākas tikšanās ar valdības pārstāvjiem: 4. februārī - Budžeta un nodokļu trīspusējās sadarbības apakšpadomē, 5. februārī - Ministru kabineta sēdē, 6. februārī - Nacionālajā trīspusējā sadarbības padomē, 8. februārī - Ministru kabineta ārkārtas sēdē.

 

“Visur aktīvi paudām LIZDA viedokli un atgādinājām, ka Latvijas pedagogu algas vidēji gadā ir zemākās starp visām OECD dalībvalstīm un partnervalstīm un ka ir precīzi jāīsteno 2018. gada 9. janvāra Ministru kabineta sēdē apstiprinātais pedagogu darba samaksas pieauguma grafiks,” informēja Inga Vanaga.

 

Grafiks paredz pakāpeniski palielināt pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes vispārējā izglītībā, t. sk, pirmsskolā un speciālajā izglītībā, profesionālajā izglītībā, interešu izglītībā, kā arī augstskolās un koledžās. Zemāko mēneša darba algas likmi pedagogiem no pašreizējiem 710 euro plānots celt līdz 750 euro – 2019. gada septembrī, 790 euro – 2020. gada septembrī, 830 euro – 2021. gada septembrī un 900 euro – 2022. gada septembrī. Grafiks paredz arī augstskolu un koledžu mācībspēku zemākās mēneša darba algas likmes pakāpenisku palielināšanu no 2019. gada līdz 2022. gadam.

 

8. februārī LIZDA ir nosūtījusi vēstuli Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (vēstuli skatiet šeit), aicinot organizēt kopīgu sēdi. Vēstulē ir iekļauti LIZDA un LBAS priekšlikumi NTSP 2019. gada 6. februāra sēdes protokollēmumam un 2018. gada 9. janvāra Ministru kabineta sēdē apstiprinātais Pedagogu darba samaksas pieauguma grafiks.  

 

Atgādinām, ka LIZDA Padomes sēde 20.februārī lems par turpmāko rīcību, lai panāktu:


1.    Izglītības likuma 53. panta trešās daļas: “Pedagoga mēnešalga par vienu slodzi nav zemāka par Ministru kabineta apstiprināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafikā noteikto mēnešalgu attiecīgajā laikposmā.” izpildi un

2. 2018. gada 9. janvāra Ministru kabineta sēdē apstiprinātā Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika laika periodam no 2018. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim īstenošanu.