Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Skolēni “ēno” LIZDA vadību un speciālistus

Trešdiena 13/02/2019

Šodien, "ĒNU DIENAS 2019" laikā, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībā (LIZDA) viesojās jaunieši no Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas, J.G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolas, Daugavpils Valsts ģimnāzijas un Rīgas Franču liceja.

LIZDA “ēnas” bija skolēni no 6. līdz 11. klasei. “Ēnas” iepazinās ar arodbiedrības darbības būtību, virzieniem, ikdienas pienākumiem un atbildības jomām.  Pēc tam sekoja ekskursija pa biroju un iepazīšanās ar LIZDA priekšsēdētājas Ingas Vanagas un LIZDA sabiedrisko attiecību speciālista Jura Aksela Cīruļa ikdienas darba pienākumiem. Vizītes noslēgumā “ēnas” kopā ar I. Vanagu un J.A. Cīruli devās uz Saeimu, lai piedalītos Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē, kurā tika izskatīts jautājums par kvalitatīvu vispārējās izglītības iestāžu tīkla izveidi un izglītojamo telpiskās mobilitātes attīstību NAP 2021-2027 kontekstā.

Jaunieši uzdeva jautājumus par biroja ekspertu darba ikdienu un darba pienākumiem, kā arī divas meitenes izrādīja interesi par brīvprātīgā darba iespējām arodbiedrībā.

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvia (JA Latvia) reģistrēta preču zīme.

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum. Darba devējiem savukārt tā ir iespēja veidot sava uzņēmuma atpazīstamību un piesaistīt nākamos kolēģus.

Paldies “ēnotājiem” par atsaucību un vēlam veiksmi, izvēloties savu nākotnes profesiju!