Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA Padome pieprasa valdībai papildus nepieciešamos līdzekļus pedagogu algām, citādāk aprīlī organizēs piketu un pieļauj pat streiku

Trešdiena 20/02/2019

2019. gada 20. februārī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) sasauca Padomes ārkārtas sēdi, lai lemtu par tālāko rīcību saistībā ar 2019. gada valsts budžeta projektu, kurā šobrīd nav paredzēts finansējums pedagogu darba samaksas pieaugumam.

LIZDA Padomes sēdē piedalījās Ministru prezidents Arturs Krišjānis Kariņš un finanšu ministrs Jānis Reirs, kuri savās uzrunās norādīja, ka naudas pedagogu darba samaksas celšanai 2019. gada budžetā šobrīd nav, jo trūkst finansējuma, lai izpildītu visus solījumus, ko bija devusi iepriekšējā valdība. A.K.Kariņš norāda, ka darba samaksas palielinājumu 40 EUR apmērā pedagogi varētu saņemt četrus mēnešus vēlāk – sākot no 2020. gada janvāra. Savukārt, izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska uzsvēra, ka pedagogu darba samaksas paaugstināšana būs Izglītības un zinātnes ministrijas pirmā prioritāte 2020. gadā.

LIZDA Padome pēc valdības pārstāvju uzklausīšanas nolēma:

1. pieprasīt valdībai, lai likumprojektā “Par valsts budžetu 2019. gadam” un likumprojektā “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020., un 2021. gadam” tiktu paredzēts finansējums pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildei no 2019. gada 1. septembra un turpmākam periodam līdz 2022. gada 31. decembrim.

2. pieprasīt valdībai līdz š.g. 5. martam informēt LIZDA par pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildei no 2019. gada 1. septembra un turpmākam periodam līdz 2022. gada 31. decembrim papildus nepieciešamo līdzekļu finanšu avotiem;

3. ja līdz š.g. 5. martam netiek saņemta pieprasītā informācija par pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildei papildus nepieciešamo līdzekļu finanšu avotiem un likumprojekta “Par valsts budžetu 2019. gadam” un likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020., un 2021. gadam” 1. lasījumā netiek paredzēts finansējums pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildei no 2019. gada 1. septembra un turpmākajam periodam, likumprojekta “Par valsts budžetu 2019. gadam” 1. lasījuma pieņemšanas dienā organizēt izglītības un zinātnes darbinieku piketu pie Latvijas Republikas Saeimas, ja pēc piketa norises LIZDA prasības netiek ņemtas vērā, organizēt izglītības un zinātnes darbinieku streiku.  

Valdības 2018.gadā apstiprinātais grafiks paredz pakāpeniski palielināt pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes vispārējā izglītībā, t. sk, pirmsskolā un speciālajā izglītībā, profesionālajā izglītībā, interešu izglītībā, kā arī augstskolās un koledžās. Zemāko mēneša darba algas likmi pedagogiem no pašreizējiem 710 euro plānots celt līdz 750 euro – 2019. gada septembrī, 790 euro – 2020. gada septembrī, 830 euro – 2021. gada septembrī un 900 euro – 2022. gada septembrī. Grafiks paredz arī augstskolu un koledžu mācībspēku zemākās mēneša darba algas likmes pakāpenisku palielināšanu no 2019. gada līdz 2022. gadam.

Atgādinām, ka LIZDA Padome ar 20. februāra lēmumu vēlas panākt, ka tiek pildīta: 

1.Izglītības likuma 53. panta trešās daļa: “Pedagoga mēnešalga par vienu slodzi nav zemāka par Ministru kabineta apstiprināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafikā noteikto mēnešalgu attiecīgajā laikposmā.” izpildi un

2.“Pedagogu darba samaksas pieauguma grafiks laikposmam no 2018. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim”, kas apstiprināts ar 2018. gada 15. janvāra MK rīkojumu Nr. 17,

3.Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.–2020. gadam noteiktais, ka izglītībā strādājošo vidējā darba alga (bruto) salīdzinājumā ar vidējo darba algu valstī - 2020. gadā ir vienāda.

LIZDA uzskata, ka pedagogi godprātīgi dara savu darbu jau šodien, un pieprasa ievērot likumus un cieņpilnu attieksmi, kas sevī ietver cienīgu atalgojumu šodien un rīt! 

 

Foto no LIZDA ārkārtas Padomes sēdes