Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   "LIZDA Vēstnesis" #11 |Ziema

Pirmdiena 25/02/2019

Iznācis vienpadsmitais arodbiedrības žurnāla “LIZDA Vēstnesis” izdevums. 

 

Šajā numurā lasiet:

• Tikai kopā mēs varam panākt vairāk! 3. lpp.

• Vai rājiens izteikts likumīgi? 5. lpp.

• Jauns sākums sociālajam dialogam Eiropā 6.–7. lpp.

• Artūrs Reiniks – atsaucīgs, pozitīvs un atbildīgs kolēģis, kurš prot iedvesmot pārējos 8.–9. lpp.

• Apbalvotas pedagogam draudzīgākās izglītības iestādes 2018 10.–11. lpp.

• LIZDA aktualizē sociālā dialoga nozīmi pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas pilnveidošanai izglītības politikas kontekstā 12.–13. lpp.

• LIZDA stiprina savas pozīcijas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas procesos 14. lpp.

• Konkurss studentiem «Atspēriens» 15. lpp.

• Pozitīva un konkrēta atgriezeniskā saite veido pamatu skolēna izaugsmei 16. lpp.

LIZDA Vēstnesis" ELEKTRONISKĀ VERSIJA