Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Igaunijas universitāšu, zinātnisko institūtu arodbiedrību federācija aicina LIZDA biedrus solidarizēties un parakstīt prasību nodrošināt ilgtermiņa finansējumu, un risināt problēmas augstākajā izglītībā un pētniecībā

Ceturtdiena 28/02/2019

 

Saistībā ar Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrību (ETUCE) prasībām panākt ilgtermiņa finansējumu izglītībā un zinātnē kampaņā “Shape the Future of Europe with Teachers”, tuvojoties Igaunijas parlamenta vēlēšanām 2019. gada martā, Igaunijas universitāšu, zinātnisko institūtu arodbiedrību federācija UNIVERSITAS aicina arī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biedrus solidarizēties un parakstīt prasību nodrošināt ilgtermiņa finansējumu, un risināt problēmas augstākajā izglītībā un pētniecībā:

-        Augstākās izglītības un pētniecības prestiža samazināšanās;

-        Igauņu valodas izskaušana no augstākās izglītības un pētniecības;

-        Netiek nodrošināts 1% IKP finansējums pētniecībai un attīstībai, kā tas paredzēts Nacionālajā P&A un inovāciju stratēģijā;

-        Turpinās tehnoloģiju finansējuma samazinājums pētniecībā;

-        Kopš 2012. gada samazinās pētniecībā nodarbināto skaits.

 Prasība ir viegli parakstāma, uz petition uzspiežot, tikai jāuzraksta savs e-pasts un vārds, uzvārds.