Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Tukuma novada Dome pauž atbalstu LIZDA prasībām par pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildi no 2019. gada 1. septembra

Trešdiena 06/03/2019

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir saņēmusi Tukuma novada Domes priekšsēdētāja Ē.Lukmana parakstītu atbalsta vēstuli LIZDA prasībām politikas veidotājiem pildīt Izglītības likumu un 2018. gada Ministru kabineta lēmumu, kas nosaka pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildi no 2019. gada 1. septembra.  

Atbalsta vēstulē “Tukuma novada Dome pauž atbalstu Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības aicinājumam ievērot Izglītības likuma 53.panta trešajā daļā noteikto, ka “Pedagoga mēnešalga par vienu slodzi nav zemāka par Ministru kabineta apstiprināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafikā noteikto mēnešalgu attiecīgajā laikposmā.” un izpildīt ar 2018. gada 15. janvāra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 17 “Par pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku laikposmam no 2018. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim” apstiprināto pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes pieauguma grafiku, paaugstinot zemāko mēneša darba algas likmi pedagogiem no pašreizējiem 710 euro līdz 750 euro no 2019. gada 1. Septembra”.

Tukuma novada Domes vēstule (PDF)