Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Beverīnas novada pašvaldība pauž atbalstu LIZDA prasībām par pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildi no 2019. gada 1. septembra

Trešdiena 06/03/2019

 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir saņēmusi Beverīnas novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja M.Zvirbuļa parakstītu atbalsta vēstuli LIZDA prasībām politikas veidotājiem pildīt Izglītības likumu un 2018. gada Ministru kabineta lēmumu, kas nosaka pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildi no 2019. gada 1. septembra.  

Atbalsta vēstulē norāda, ka “Beverīnas novada pašvaldības domes deputāti Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē iepazinās ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības 2019.gada 26.februāra vēstuli Nr.37 “Par pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izpildi”.

Domes deputāti izteica atbalstu LIZDA prasībām par pedagogu darba samaksas pieaugumu saskaņā ar Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam noteikto.

Savukārt, pašvaldība, nesaņemot atbilstošu finansējumu no valsts budžeta, nevar nodrošināt no sava budžeta visu nepieciešamo līdzekļu pieaugumu, lai darba samaksa pedagogiem būtu izmaksāta atbilstoši grafikam”.

Beverīnas novada pašvaldības vēstule (PDF)