Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Latvijas izglītības vadītāju asociācija atbalsta LIZDA prasību par pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildi no 2019. gada 1. septembra

Trešdiena 06/03/2019

 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir saņēmusi Latvijas izglītības vadītāju asociācijas (LIVA) prezidenta R.Kalvāna parakstītu atbalsta vēstuli LIZDA prasībām politikas veidotājiem pildīt Izglītības likumu un 2018. gada Ministru kabineta lēmumu, kas nosaka pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildi no 2019. gada 1. septembra.  

LIVA vēstulē norāda, ka "asociācija pilnībā respektē un atbalsta iesāktās strukturālās reformas vispārējās vidējās izglītības tīkla pilnveidei, kam vidējā un ilgtermiņā būs pozitīva fiskālā ietekme uz pieejamajiem valsts budžeta līdzekļiem pedagogu darba atalgojumam, taču uzsveram, ka minētās darbības visos reģionos objektīvu apsvērumu dēļ nenotiek tik ātri, lai tiešā veidā šī gada valsts budžetā veidotu minēto ietekmi.

Ņemot vērā minēto, LIVA atgādina, ka paralēli pašvaldību un izglītības iestāžu strukturālajām pārmaiņām, pedagogu atalgojuma jautājums kopā ar direktoru un vietnieku slodžu pieejamību katrā skolā tomēr ir jārisina nekavējoties, lai neradītu nopietnus riskus gaidāmajām pozitīvajam pārmaiņām pedagogu sākotnējās sagatavošanas studiju programmās un nozares prestižam kopumā.

Vienlaikus, LIVA, akcentējot mācību procesa organizācijas kvalitāti un nepārtrauktību, aicina resoriem, koalīcijai un sociālajiem partneriem likumprojekta virzības laikā vienoties par nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu pārdali, neorganizējot dažādas protesta formas. Nepieciešamības gadījumā LIVA izsaka vēlmi piedalīties turpmākajās sarunās, lai kopīgi meklētu efektīvāko risinājumu".   

LIVA vēstule PDF