Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Latvijas izglītības vadītāju asociācija atbalsta LIZDA prasību par pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildi no 2019. gada 1. septembra

Trešdiena 06/03/2019

 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir saņēmusi Latvijas izglītības vadītāju asociācijas (LIVA) prezidenta R.Kalvāna parakstītu atbalsta vēstuli LIZDA prasībām politikas veidotājiem pildīt Izglītības likumu un 2018. gada Ministru kabineta lēmumu, kas nosaka pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildi no 2019. gada 1. septembra.  

LIVA vēstulē norāda, ka "asociācija pilnībā respektē un atbalsta iesāktās strukturālās reformas vispārējās vidējās izglītības tīkla pilnveidei, kam vidējā un ilgtermiņā būs pozitīva fiskālā ietekme uz pieejamajiem valsts budžeta līdzekļiem pedagogu darba atalgojumam, taču uzsveram, ka minētās darbības visos reģionos objektīvu apsvērumu dēļ nenotiek tik ātri, lai tiešā veidā šī gada valsts budžetā veidotu minēto ietekmi.

Ņemot vērā minēto, LIVA atgādina, ka paralēli pašvaldību un izglītības iestāžu strukturālajām pārmaiņām, pedagogu atalgojuma jautājums kopā ar direktoru un vietnieku slodžu pieejamību katrā skolā tomēr ir jārisina nekavējoties, lai neradītu nopietnus riskus gaidāmajām pozitīvajam pārmaiņām pedagogu sākotnējās sagatavošanas studiju programmās un nozares prestižam kopumā.

Vienlaikus, LIVA, akcentējot mācību procesa organizācijas kvalitāti un nepārtrauktību, aicina resoriem, koalīcijai un sociālajiem partneriem likumprojekta virzības laikā vienoties par nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu pārdali, neorganizējot dažādas protesta formas. Nepieciešamības gadījumā LIVA izsaka vēlmi piedalīties turpmākajās sarunās, lai kopīgi meklētu efektīvāko risinājumu".   

LIVA vēstule PDF