Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA paraksta sadarbības memorandu, ar kura parakstīšanu tika atklāta Skolu programma “Dzīvei gatavs”

Trešdiena 06/03/2019

 

Otrdien, 5. martā, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) priekšsēdētāja I.Vanaga, klātesot Valsts prezidentam Raimondam Vējonim, programmas iedzīvinātājiem un atbalstītājiem, Rīgas pilī parakstīja sadarbības memorandu, ar kura parakstīšanu tika atklāta Skolu programma “Dzīvei gatavs”, kuru īsteno nodibinājums “Iespējamā misija”.
Pirmo reizi dažādu nozaru – finanšu, mazumtirdzniecības, farmācijas, loģistikas, valsts pārvaldes u. c. – darba devēji apvienojušies un kopā ar izglītības ekspertiem radījuši unikālu visas Latvijas skolas aptverošu, mūsdienīgu, skolu vajadzībām un darba tirgum atbilstošu atbalsta programmu mācību priekšmetu apguvei.
Skolu programma “Dzīvei gatavs” ir plānota, kā atbalsta sistēma mācību priekšmetu apgūšanai, parādot skolā apgūstamo zināšanu pielietojumu dažādās nozarēs, jomās un profesijās. Programmas pamatlicēji ir Swedbank, kuri divarpus mācību gadu laikā programmas pamatus pārbaudījuši jau teju 2000 vieslekcijās Latvijas skolās.
“Dzīvei gatavs” pirmie dalībnieki ir Accenture, BALTA, Circle K, Grindekss, Rimi, Sadales Tīkls, Swedbank, Valsts ieņēmumu dienests, Valsts kanceleja un Ventspils nafta termināls. Skolotāji vieslekcijām savās mācību stundās var pieteikties jau šajā semestrī programmas interneta vietnē www.dziveigatavs.lv/. Skolu programmai aicināti pievienoties arī citi uzņēmumi un iestādes, kuriem ir svarīga līdzdalība mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības veidošanā un kuri ar savu darbinieku zināšanām un prasmēm gatavi bagātināt skolēnu mācību procesu. “Dzīvei gatavs” mērķis ir nemitīgi augoša Skolu programma ar vismaz 100 dalībniekiem turpmākajos trīs darbības gados. 
Programmā “Dzīvei gatavs” apvienojušies dažādi darba devēji, kurus vieno pārliecība, ka izcila izglītība ir Latvijas attīstības pamats. Programmu jau atzinīgi novērtējuši skolotāji, jo darba devējiem ir pieredze un prasmes, ko nevar iemācīt skolā. Arī jauniešu motivācija mācīties pieaug vienlaikus ar izpratni par skolā iegūto zināšanu sasaisti ar reālo dzīvi un karjeras iespējām. Viena no galvenajām 21. gadsimta prasmēm ir sadarbošanās, kas ir gan programmas tālākās izaugsmes stūrakmens, gan viena no svarīgākajām “Dzīvei gatavs” memorandā iekļautajām vērtībām.
Skolu programmu “Dzīvei gatavs” īstenošanu un attīstību nodrošina “Iespējamā misija”. Valsts Izglītības satura centrs konsultē dalībniekus vieslekciju satura izstrādē, lai nodrošinātu to atbilstību aktuālajam mācību saturam. Skolu programmas atbalstītāji Ārvalstu investoru padome Latvijā (FICIL), Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK), Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts (InCSR) sekmēs arvien jaunu uzņēmumu un valsts pārvaldes iestāžu dalību iesaistīšanos programmā, bet LIZDA – programmas popularizēšanu un īstenošanu un Latvijas skolās. 

 

Uzzināt vairāk: https://www.dziveigatavs.lv/

FOTO: Programmas memoranda svinīgā parakstīšanas ceremonija Rīgas pilī